Hur många bor i europa?

I Europa bor det ca 741 miljoner människor, enligt Eurostat. Det är en ökning med drygt 2 procent sedan år 2014. Den största befolkningsgruppen utgörs av tyskar med ca 82 miljoner invånare. Därefter kommer fransmän (ca 66 miljoner), italienare (ca 60 miljoner) och britten (ca 59 miljoner).

Den minsta befolkningsgruppen finns i Monaco med endast cirka 3700 invånare. Andra lågst befolkade länder är Vatikanstaten, San Marino och Liechtenstein med mellan 4000 och 5000 invånare.

Table
  1. Hur många människor bor det i Europa 2022?
  2. Hur många människor bor i Europa 2021?
  3. Vilket land har flest invånare i Europa?
    1. Vilket land har mest invånare 2022?

Hur många människor bor det i Europa 2022?

I Europas medlemsstater bor det cirka 512 miljoner människor enligt Eurostat, Den europeiska unionens statistikbyrå. Den prognostiserade befolkningen i Europas medlemsstater den 1 januari 2022 är 523 miljoner. Det är en aning fler än den nuvarande befolkningen.

Befolkningstillväxten beror på en rad faktorer, till exempel fruktsamhet, invandring och utvandring. Andelen förstagångsfödda har en avgörande betydelse för befolkningsutvecklingen. I dag är den genomsnittliga fruktsamheten i EU cirka 1,6 barn per kvinna. Den ligger dock mycket olika från land till land.

Trots detta kommer befolkningen i Europa att minska under de närmaste decennierna. Det beror framför allt på att det blir allt fler äldre i befolkningen och att det kommer att bli allt färre yngre. I dag är det cirka 16 personer i åldrarna 65 år och äldre för varje 100 personer i åldrarna 0-14 år. Den prognostiserade andelen äldre i befolkningen är 24 personer per 100 personer i åldrarna 0-14 år år 2022.

Hur många människor bor i Europa 2021?

I slutet av 2021 räknar Eurostat med att cirka 512 miljoner människor bor i Europa. Det är en ökning med drygt sex miljoner jämfört med 2016. Den största befolkningsökningen sker i de västra delarna av Europa, medan ökningen i Östeuropa är mer begränsad. De största befolkningsgrupperna är engländer, tyskar och fransmän.

LÄS  Hur låter kennelhosta?

Vilket land har flest invånare i Europa?

Tyskland är det land som har flest invånare i Europa, enligt Eurostat. Landet har cirka 82 miljoner invånare, följt av Frankrike med cirka 66 miljoner och Storbritannien med cirka 64 miljoner.

Vilket land har mest invånare 2022?

I 2022 kommer Kina att ha flest invånare av alla länder i världen. Det beräknas finnas 1,45 miljarder invånare i Kina, en ökning med cirka 100 miljoner jämfört med dagens population. India kommer på andra plats med 1,37 miljarder invånare, och USA kommer att ha 328 miljoner invånare.

I artikeln står det att det är svårt att säga hur många som bor i Europa eftersom det inte finns ett entydigt svar. Det beror på vad man menar med Europa och hur man räknar. Enligt Eurostat bor det drygt 751 miljoner människor i Europa, men det är svårt att säga exakt hur många det är eftersom gränserna är flyttbara.

Go up