Hur mycket väger en älg?

En älg kan väga mellan 200 och 600 kilo. Det beror på vilken älg vi pratar om, vad den äter och hur gammal den är. Unga älgar väger oftast mer än vuxna älgar, eftersom de äter mer.

Table
  1. Vad väger en normalstor älg?
  2. Hur mycket väger en älg i Sverige?
  3. Hur mycket väger den största älgen?
    1. Hur många kilo kött på en älg?

Vad väger en normalstor älg?

En normalstor älg väger cirka 350 kg. Den kan bli upp till 2,5 meter lång och väga mellan 200 och 400 kg.

Hur mycket väger en älg i Sverige?

Älgar är vanliga i Sverige och det finns cirka en miljon älgar i landet. De väger vanligtvis mellan 100 och 400 kg, men väger som mest över ett ton. Det beror på vilken älg man talar om, eftersom det finns olika typer av älgar. Den vanligaste älgen i Sverige är den svenska skogsälgen som väger mellan 100 och 200 kg. Den näst vanligaste älgen är den tyska skogsälgen som väger mellan 200 och 400 kg. Den tungaste älgen är den norska skogsälgen som väger mellan 400 och 600 kg.

Hur mycket väger den största älgen?

Väger den största älgen cirka 800 kg?

Den största älgen som någonsin har vägt uppmättes i Norge 1984 och vägde hela 800 kg. Älgen är en av världens största landdjur och kan bli upp till 2,8 meter lång och väga mer än 300 kg. Trots detta är älgjakten i Sverige och Norge inte särskilt omfattande. Förmodligen beror detta på att älgen är ett så pass kraftfullt djur och att det kan vara svårt att hitta en älg som är tillräckligt gammal.

LÄS  Hur länge lever en trollslända?

Hur många kilo kött på en älg?

I Sverige är det lagligt att skjuta älgar för att sedan äta dem. Det finns olika sätt att beräkna hur mycket kött man får av en älg, men det vanligaste är att räkna med att man får cirka 100 kg kött av en älg. Det beror på älgens storlek och vikt, men också på hur mycket kött som återstår på skelettet.

Älgar väger mellan 100 och 350 kg, beroende på ålder, kön och region.

Go up