Hur räknar man ut bromssträckan?

Bromssträckan är en av de viktigaste egenskaperna för en broms. Den anger hur långt bromsen kan hålla emot innan den släpper. Den beräknas genom att multiplicera bromsens dragkraft med bromssträckan. Bromssträckan bestäms av bromsens area, vilket är det yta som bromsen verkar på, och bromsens slaglängd, vilket är hur långt bromsen verkar på. Bromsens dragkraft bestäms av bromsens styrka och motståndet som bromsen möter.

Table
  1. Hur räknar man ut bromssträcka och Reaktionssträcka?
  2. Hur räknar man ut bromssträckan lätt?
  3. Hur lång blir bromssträckan från 45 km h om bromssträckan från 90 km h är 40 meter?
    1. Hur lång blir bromssträckan om du kör i 50 km h?

Hur räknar man ut bromssträcka och Reaktionssträcka?

Bromssträcka:

Bromssträckan är den sträcka som en fordonståg behöver för att stoppas. Den beräknas genom att multiplicera hastigheten med den tid det tar för fordonståget att stoppas.

Reaktionssträcka:

Reaktionssträckan är den sträcka som fordonståget behöver för att reagera på en förändring i hastigheten. Den beräknas genom att multiplicera förändringen i hastighet med den tid det tar för fordonståget att reagera.

Hur räknar man ut bromssträckan lätt?

När det gäller att räkna ut bromssträckan lätt finns det ett par saker som är viktiga att ta hänsyn till. För det första måste du ta reda på bilens totala vikt, och för det andra måste du känna till bilens hastighet. Sedan kan du enkelt beräkna bromssträckan lätt med hjälp av formeln:

bromssträcka = bilens totala vikt / bilens hastighet

Så om du vill beräkna bromssträckan för en bil som väger 2 000 kg och som kör i en hastighet på 100 km/h, kan du enkelt göra det genom att skriva in följande formel:

LÄS  Hur många glas på en flaska vin?

bromssträcka = 2 000 kg / 100 km/h

Detta innebär att bilen har en bromssträcka på 20 meter.

Hur lång blir bromssträckan från 45 km h om bromssträckan från 90 km h är 40 meter?

Bromssträckan från 45 km h till 0 km h blir 40 meter.

Hur lång blir bromssträckan om du kör i 50 km h?

När du kör i 50 km/h kommer du att behöva ca 36 meter för att stoppa bilen.

Bromssträckan beräknas genom att multiplicera den totala vikten av fordonet med den bromsenergi som fordonet producerar.

Go up