Hur snabbt dör man av blodförgiftning?

Blodförgiftning är en allvarlig sjukdom som kan leda till döden. Det finns flera olika typer av blodförgiftning, men alla har en sak gemensamt – en infektion som sprider sig i blodet. Det kan vara svårt att säga hur snabbt en person dör av blodförgiftning, eftersom det beror på vilken typ av blodförgiftning det är och hur aggressiv den är. Men i de allra flesta fall dör personen inom några dygn efter att symtomen har uppstått.

Table
  1. Hur känns det att få blodförgiftning?
  2. Kan man överleva blodförgiftning?
  3. Hur många överlever blodförgiftning?

Hur känns det att få blodförgiftning?

Blodförgiftning kan kännas olika beroende på vilken bakterie som orsakar den. Vanligast är feber, yrsel, illamående och kräkningar, men det kan också orsaka smärta och svullnad vid såret. Om bakterien orsakar en allvarlig infektion kan det också ge ökad andningsfrekvens, sänkt blodtryck och allvarligare symtom.

Kan man överleva blodförgiftning?

Ja, man kan överleva blodförgiftning. Men det beror på vilken typ av blodförgiftning det är, hur allvarlig den är och hur tidigt man får behandling. Den vanligaste typen av blodförgiftning, bakteriell blodförgiftning, kan ofta behandlas med antibiotika och patienten kan ofta bli helt frisk. Men det finns också andra, mer allvarliga former av blodförgiftning, som kan vara livshotande. I de allvarligaste fallen kan patienten behöva blodtransfusioner och/eller dialys. Men även i dessa fall kan patienten ofta överleva om man får adekvat behandling i tid.

Hur många överlever blodförgiftning?

I Sverige dör cirka 1000 personer varje år av blodförgiftning. Det innebär ungefär 3 procent av alla dödsfall. För att överleva en blodförgiftning krävs snabb och adekvat vård. Ibland räcker det med antibiotika och andra mediciner, men ibland krävs det också en blodtransfusion. Överlevnaden är därför högst bland personer som får snabb och adekvat vård.

LÄS  Hur gammal blir en katt?

Man dör relativt snabbt av blodförgiftning, ofta inom 24 timmar. Symptomen kan variera men vanligt är feber, kraftlöshet, illamående och kräkningar. Om man misstänker blodförgiftning är det viktigt att söka hjälp så snart som möjligt.

Go up