Hur uppstår vindar?

Hur uppstår vindar?

Vindarna uppstår när luften strömmar över och runt omkring berggrunden. Berggrunden fungerar som en luftväg, vilket gör att luften rör sig snabbare. Detta leder till vindar.

Vindarna kan även uppstå när luften värms upp. När solen värmer upp marken, uppstår en s.k. inversion. Inversionen gör att luften under marken blir varmare än luften ovan marken. Detta leder till att luften stiger upp och att vindarna uppstår.

Table
  1. Hur uppstår vindar fysik?
  2. Hur går det till när en vind börjar blåsa?
  3. Vilka olika slags vindar finns det?
    1. Hur det uppstår ett lågtryck?

Hur uppstår vindar fysik?

Vindarna är en resultat av att luftströmmar uppstår mellan länder eller olika delar av samma länder. Varje punkt på jorden är under påverkan av flera vindar, vilket gör att det är svårt att säga vilken vind som påverkar en plats mest. De två viktigaste vindarna är den globala och den lokala. Den globala vinden orsakas av jordens rotation och av solens och månens påverkan på atmosfären. Den lokala vinden beror på temperaturförhållandena och på vindriktningen.

När luften värms upp av solen blir den lättare än omgivande luft. Detta ger upphov till en uppstigande luftström. När luften avkyls blir den tyngre än omgivande luft och ger därför upphov till en nedstigande luftström. Vinden uppstår när luftströmmarna möts.

Hur går det till när en vind börjar blåsa?

När en vind börjar blåsa så bildas det turbulens i luften. Det är där vinden börjar. Sedan fortsätter vinden att blåsa eftersom det är en energi som driver den. När vinden blåser så driver den luften framåt. Det gör att luften blir kallare eftersom den blir pressad. När vinden blåser så driver den också luften uppåt. Det gör att luften blir varmare eftersom den blir uppvärmda av solen.

LÄS  Hur många ord finns det i svenska språket?

Vilka olika slags vindar finns det?

Det finns många olika slags vindar. Den vanligaste typen är stilla vind. Det kan också blåsa en del, vilket kallas lätt vind. Det kan blåsa mycket mer, vilket kallas stark vind. Och det kan blåsa riktigt mycket, vilket kallas storm.

Hur det uppstår ett lågtryck?

När luften över en viss plats blir tyngre än luften omkring den, bildas ett lågtryck. Luften ovanför trycket kommer in och pressar undan luften under trycket, vilket gör att luften rör sig snabbare. Detta leder till en kall luftström under trycket.

Vindarna uppstår när luften rör sig. Varierande temperatur och lufttryck ger upphov till vindar.

Go up