Kursprojekt: Modellering och simulering av såpbubblor

Ett projektarbete i kursen Modelleringsprojekt vid Linköping universitet ( 
Tillsammans med Vilhelm Engström, Emma Nilsson and Anna Häägg ) 
Såpbubblor har flera intressanta fysikaliska egenskaper såsom ytspänning, tryckskillnader och reflektion i tunna skikt. Målet med projektet var att visualisera såpbubblorna verklighetstroget och för simuleringen användes eulers numeriska metod.

Vi arbetade först i Matlab för att ta fram en modell och implementerade sedan med C++/OpenGL. Resultatet av arbetet är en simulering som visar ett antal såpbubblors rörelse i luft samt hur dessa påverkas av externa krafter.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *