Vad är demens

Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som orsakar nedsättning av intellektuella funktioner och minne. Tillståndet är vanligare hos äldre människor, men det kan också drabba yngre vuxna. Demens kan inte bota, men det kan behandlas för att lindra symptom.

Demens leder till förändringar i minnet, tänkande, koncentrationsförmåga, språkförmåga och beteende. Symtomen är olika beroende på typen av demens. Vanliga symtom inkluderar minnesförlust, problem med att lösa problem, förvirring, förändrat språk och beteende.

Demens kan orsakas av många olika saker. Alzheimer är den vanligaste typen av demens och uppskattas drabba omkring 60-70% av demensfall. Även andra saker som hjärnskador, stroke, högt blodtryck, diabetes, infektioner och sköldkörtelsjukdomar kan orsaka demens.

Diagnosen demens ställs vanligen baserat på en omfattande medicinsk undersökning. Läkaren kommer att göra en fysisk undersökning och ställa frågor om symtom och livshistoria. Det kan också inkludera tester för att kontrollera nivån av vissa ämnen i blodet och hjärnan.

Demens är en stor utmaning för samhället och för den drabbade. Det är viktigt att försöka förstå orsakerna till demens och det bästa sättet att behandla det. Forskning kring demens är fortfarande aktiv och det finns många organisationer som arbetar för att hjälpa dem som lever med demens.

Demens är en progressiv sjukdom som påverkar många svenskar. Det är en komplex sjukdom som kan ha olika orsaker och som ofta leder till minskad kognitiv förmåga, förändrat beteende och sociala förändringar. Det är viktigt att tidigt identifiera tecken på demens och få en diagnos för att kunna få rätt stöd och behandling. För att kunna förbättra livskvaliteten för personer som drabbas av demens är det också viktigt med en väl fungerande omsorg och stöd från anhöriga och närstående. Slutsatsen är att demens är en komplex sjukdom som kräver både medicinsk behandling och stöd från anhöriga, omsorg och närstående, för att bäst kunna hjälpa den som drabbas.

LÄS  Vad är gluten

Demenssjukdomar - Vad är demens?

...

Go up