Vad är fn

Vad är FN? FN, eller Förenta Nationerna, är den världsomspännande organisationen som bildades 1945 för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. FN består av 193 medlemsstater som tillsammans arbetar för att främja internationell lag och försöka lösa internationella problem. FN har en omfattande portfölj av verksamheter, från att förbättra miljön och stärka fred och säkerhet till att skydda mänskliga rättigheter och upprätthålla internationella relationer. FN är också ansvarig för utvecklingen av internationella konventioner och regler som gäller för hela världen.

FNs huvudsakliga mål är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, uppmuntra förståelse och respekt mellan nationer, uppmuntra internationell ekonomisk samarbete, skydda mänskliga rättigheter och främja social utveckling. FN har också ett antal specialiserade byråer som är ansvariga för att arbeta för att uppnå dessa mål.

FNs struktur FN har många olika organ som arbetar tillsammans för att uppnå organisationens mål. Huvudorganen är Förenta nationernas generalförsamling, som består av alla medlemsländer och är ansvarig för att ta större beslut som gäller FN:s verksamhet. Därefter kommer Förenta nationernas säkerhetsråd, som består av fem permanenta medlemmar, dvs. Storbritannien, Kina, Ryssland, Frankrike och USA, samt tio icke-permanenta medlemsstater som väljs av FN:s generalförsamling. Säkerhetsrådet är ansvarigt för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

FN har också en ekonomisk och social kommitté som är ansvarig för att arbeta för ekonomisk och social utveckling och förbättra levnadsstandarden för människor över hela världen. Organisationen har också många andra organ och specialiserade byråer som arbetar för att uppfylla FN:s mål.

Slutsatsen av artikeln är att Förenta Nationerna (FN) är en viktig internationell organisation som har som syfte att främja fred och säkerhet och uppmuntra respekt för de mänskliga rättigheterna. Genom att arbeta med regionala och globala partnerskap, har FN har potential att göra en positiv skillnad i samhället. Förenta Nationerna har också ett globaliserat perspektiv som hjälper till att belysa och lösa problem som rör hela världen.

LÄS  Vad är psykos

Vad är FN?

...

Go up