Vad är kommunism

Kommunism är en ekonomisk och politisk teori som stöder kollektiv ägande av produktionsmedlen och fördelning av resurser baserat på behov, inte på marknadsmekanismer. Det har också politiska element, som syftar till att skapa ett samhälle där klassförtryck och auktoritära regimer elimineras. Teorin har sitt ursprung i Karl Marx och Friedrich Engels skrifter från det tidiga 1800-talet.

Kommunism är en del av den bredare marxismen, som är en samling teorier och idéer som syftar till att skapa ett samhälle som är mer rättvist och egalitärt. En central princip i kommunism är att befria produktionsmedel från privata ägare och istället överlåta dem till ett kollektiv, ett samhälle eller en stat. Detta är en kontrast till kapitalismen, där produktionsmedel är privata egendom som ägare använder för att tjäna pengar.

En annan central princip i kommunism är att fördela resurser baserat på behov, inte på marknadsmekanismer. Kommunism syftar till att eliminera ojämlikheten som följer av marknadsmekanismer, där rikedom och makt koncentreras till få individer. Istället förespråkar kommunism att efterfrågan på varor och tjänster ska mötas med en fördelning som är ärlig och rättvis.

Kommunism har haft stor inverkan på politik och ekonomi världen över. Det har varit en huvudkraft bakom revolutioner i många länder, inklusive Sovjetunionen, Kina, Kuba och flera andra. Det har också inspirerat sociala rörelser, politiska partier och andra grupper som söker förändringar i samhället.

I slutändan är kommunism en politisk och ekonomisk teori som stöder kollektiv ägande av produktionsmedel och fördelning av resurser baserat på behov. Det har haft stor inverkan på politik och ekonomi världen över och har inspirerat många att sträva efter ett rättvisare och mer egalitärt samhälle.

LÄS  Vad betyder demokrati

Slutsatsen är att kommunism är ett ekonomiskt system som har som mål att uppnå social rättvisa och ekonomisk jämlikhet genom att äga och kontrollera produktionsmedel och arbetsresurser gemensamt. Kommunism förbjuder privat ägande av produktionsmedel och kapital och ersätter det med ett system som täcker allas behov. Det är ett system som uttrycker önskan om ett samhälle som är mer rättvist, jämlikt och solidariskt.

Svenska nyheter - Ung Vänster och kommunism

...

Go up