Vad är phishing

Vad är phishing?

Phishing är en typ av internetbedrägeri som syftar till att skaffa sig obehörig åtkomst till andras personliga uppgifter genom att utge sig för att vara en ärlig part. Genom att skapa legitimerade e-postmeddelanden och webbplatser som liknar dem som används av de ärliga parterna, kan phishing-bedrägerierna få människor att ge bort sina personliga uppgifter.

Hur undviker man phishing?

Det finns flera sätt att skydda sig mot phishing-bedrägerier. Det första steget är att vara försiktig när du mottar e-post som syftar till att du ska ge bort personliga uppgifter. Läs noggrant över meddelandet och kontrollera om det verkar misstänkt. Om du misstänker att det är en phishing-bedrägeri, öppna inte meddelandet och klicka inte på några länkar.

Det andra steget är att se till att du har en stark lösenordspolicy. Se till att dina lösenord är säkra och unika och undvik att använda samma lösenord för flera konton.

Det tredje steget är att aktivera tvåfaktorsautentisering på dina konton. Genom att aktivera tvåfaktorsautentisering kan du hålla dina konton säkra eftersom det kräver att du använder både ett lösenord och en annan form av autentisering, som en engångskod, för att logga in.

Slutsats

Phishing-bedrägerier är ett allvarligt hot och det är viktigt att skydda sig mot dem. Genom att vara försiktig när du mottar e-post, ha en stark lösenordspolicy och aktivera tvåfaktorsautentisering kan du skydda dina konton och personliga uppgifter.

Slutsats: Phishing är en typ av bedrägeri som syftar till att stjäla användarnas personliga och finansiella uppgifter. Det kan göras på olika sätt, såsom e-post, sms, webbplatser och sociala medier. För att skydda sig själva måste användare hålla sig uppdaterade om de senaste phishing-taktikerna, vara försiktiga med att öppna e-postmeddelanden och länkar och, om nödvändigt, använda säkerhetsverktyg och antivirusprogram.

LÄS  Vad är typvärde

Vad är phishing?

...

Go up