Vad är pingst

Pingst är en av de viktigaste helgdagarna inom kristendomen. Det firas den sista söndagen efter påskdagen, vilket motsvarar den 49:e dagen efter Kristi uppståndelse. Det är ett av de åtta stora kristna högtiderna som kallas efter apostlarna.

Pingst firas för att minnas den dag då den heliga Ande kom över de församlade apostlarna och andra lärjungar. Enligt Bibeln förenade den heliga Anden dem alla oavsett språk eller etnicitet, och de började berätta om Jesus för alla världens folk.

Pingst betyder ”andra heliga Ande” och firas över hela världen. I olika länder kan firandet se olika ut, från jublande samlingar till stillsamma böner. Men alla firanden har en sak gemensam: att fira att Jesus uppstod från de döda och att den heliga Anden förenade Guds folk.

Under pingstfirandet höjs böner och lovsånger till Gud. På söndagens gudstjänst minns kyrkorna kraften i den heliga Anden, som ger lätthet för att predika för främlingar, helande för sjuka och förmåga att tala andra språk.

Pingst är ett sätt att fira Jesu liv och återuppståndelse. Det är också en dag för att fira den heliga Ande, som fortsätter att leda Guds folk genom att förena dem och ge kraft att föra evangeliet till hela världen.

Slutsats: Pingst är en kristen högtid som firas till minne av den helige Andes utgjutande över lärjungarna på fiftondagen efter Jesu uppståndelse. Pingst är en viktig del av den kristna tron och firas med olika typer av fester och högtider världen över. Det är också ett tidigt tecken på sommaren och firas av många som en dag med glädje och fest.

LÄS  Vad är propaganda

Varför firar vi Pingst?

...

Go up