Vad betyder islam

Islam är en av världens största religioner som har sitt ursprung i södra delen av Arabiska halvön. Det betyder 'underkastelse' eller 'underkastelse av Gud'. Det finns hundratals miljoner muslimer som tror på islam och följer dess grundläggande läror, trosartiklar och principer, och dessa omfattar också tro på Gud (Allah), profeten Muhammed och Koranen.

För muslimer är det viktigt att följa Guds lagar och principer som beskrivs i Koranen, och att leva ett liv som är förenligt med de principer som finns i islam. Dessa principer omfattar respekt för andra, rättvisa, medkänsla, ärlighet och ansvarsfullhet. Det finns också vissa regler som beskriver hur muslimer ska förhålla sig till sina närmaste, såsom att de ska visa aktning och respekt, vara lojala och hålla sina löften.

Muslimska tron på Gud (Allah) innebär att de tror att Gud är den ende sanne Guden som skapade allt och att alla människor har ett ansvar att följa hans lagar och principer. De tror att Gud har skickat profeter som har försökt förklara Guds lagar och principer till människor. Den mest kända profeten är Muhammed, som är den sista profeten som Gud har skickat. Koranen är den heliga skriften som innehåller Guds lagar och principer och som Muhammed har fått av Gud.

För muslimer är det viktigt att följa Guds lagar och principer som beskrivs i Koranen, och att leva ett liv som är förenligt med de principer som finns i islam. Det är också viktigt för muslimer att följa de fem grundläggande principerna som kallas de fem pelarna i islam: bönen (salat), zakat (almissa), självförbud (sawm), pilgrim (hajj) och tro på Gud och Profeten Muhammed. Genom att följa dessa fem pelarna kan muslimer få andlig fulländning och nå paradiset.

LÄS  Vad är rasism

Sammanfattningsvis är islam en av världens största religioner som har sitt ursprung i södra delen av Arabiska halvön och som har sina grundläggande principer och läror. Det är viktigt för muslimer att följa Guds lagar och principer som beskrivs i Koranen och de fem pelarna i islam för att få andlig fulländning och nå paradiset.

Slutsats: Islam är en av de största religionerna i världen och har genom åren blivit en viktig del av många människors liv. Islam har många centrala principer som är gemensamma för alla muslimer, som att tro på en enda Gud och att följa profeten Mohammeds liv och lära. Den har också många regler och traditioner som följs av de som är muslimer. Med dess kraft och betydelse har islam också inspirerat många konstnärer, konstverk och kulturella uttryck. Islam är ett kraftfullt och viktigt ämne som påverkar miljontals människor världen över.

Islam förklarad | RELIGIONSKUNSKAP | Gymnasienivå

...

Go up