Hur länge lever en trollslända?

Trollsländor lever i alla fall några år. Det vet vi eftersom vi har funnit äldre exemplar.

Table
  1. Hur länge lever trollsländor i Sverige?
  2. Vilka insekter lever 1 dag?
  3. Varför dör dagsländor?
    1. Vad är skillnaden på trollslända och dagslända?

Hur länge lever trollsländor i Sverige?

Trollsländor lever i Sverige från omkring maj till september. De kan leva i upp till tre månader.

Vilka insekter lever 1 dag?

Nästan alla insekter lever bara under en dag. De flesta dagar lever de bara under några timmar. Insekterna som lever längst är de som flyger. De kan leva upp till några dygn.

Varför dör dagsländor?

Dagsländor är ett vanligt inslag på svenska fält och ängar. De är små, gröna insekter som ofta syns flyga runt i solskenet. Men varför dör dagsländor?

En dagslända lever i ungefär två veckor. Under den här tiden äter de mycket och växer snabbt. När de har vuxit till sin fulla längd på cirka sex millimeter börjar de leta efter partner. De parar sig och lägger ägg.

Efter cirka två veckor har ungarna klarat sig igenom larvstadiet och är redo att bli fullvuxna dagsländor. Men då är det också dags för dem att dö.

Det finns flera orsaker till varför dagsländor dör. En orsak är att de inte kan överleva långt ifrån vatten. När larvstadiet är slut och ungarna har vuxit till sin fulla längd letar de sig ofta till vattendrag för att där leta efter mat. Men om det inte finns tillräckligt med vatten kan de dö.

En annan orsak till att dagsländor dör är att de inte tål att bli uppätna. När larvstadiet är slut och ungarna har vuxit till sin fulla längd letar sig dagsländorna ofta till blommor för att äta nektar. Men om de blir uppätna av en fjäril kan de dö.

En tredje orsak till att dagsländor dör är att de blir utsatta för väder och vind. När ungarna har vuxit till sin fulla längd letar de sig ofta upp på höga blad för att leta efter mat. Men om det blir för kallt eller blir blåst bort kan de dö.

Dagsländor är ett vanligt inslag på svenska fält och ängar. De är små, gröna insekter som ofta syns flyga runt i solskenet. Men varför dör dagsländor?

LÄS  Hur många månar har saturnus?

En dagslända lever i ungefär två veckor. Under den här tiden äter de mycket och växer snabbt. När de har vuxit till sin fulla längd på cirka sex millimeter börjar de leta efter partner. De parar sig och lägger ägg.

Efter cirka två veckor har ungarna klarat sig igenom larvstadiet och är redo att bli fullvuxna dagsländor. Men då är det också dags för dem att dö.

Det finns flera orsaker till varför dagsländor dör. En orsak är att de inte kan överleva långt ifrån vatten. När larvstadiet är slut och ungarna har vuxit till sin fulla längd letar de sig ofta till vattendrag för att där leta efter mat. Men om det inte finns tillräckligt med vatten kan de dö.

En annan orsak till att dagsländor dör är att de inte tål att bli uppätna. När larvstadiet är slut och ungarna har vuxit till sin fulla längd letar sig dagsländorna ofta till blommor för att äta nektar. Men om de blir uppätna av en fjäril kan de dö.

En tredje orsak till att dagsländor dör är att de blir utsatta för väder och vind. När ungarna har vuxit till sin fulla längd letar de sig ofta upp på höga blad för att leta efter mat. Men om det blir för kallt eller blir blåst bort kan de dö.

Vad är skillnaden på trollslända och dagslända?

Trollslända och dagslända är två olika sländor. Trollslända är en mycket stor slända som kan bli upp till 20 cm lång. Den har ett långt och smalt huvud och en kort och bred kropp. Äggen är gröna och de unga larverna är gula. Dagslända är en mycket liten slända som bara blir upp till 2 cm lång. Den har ett kort och bredt huvud och en lång och smal kropp. Äggen är svarta och de unga larverna är gröna.

Trollsländor lever i allmänhet cirka ett år, men kan leva upp till tre år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go up