Hur många heter i sverige?

I Sverige heter det cirka 9,7 miljoner människor. Det är ett av de länder i världen med flest invånare, och folket växer hela tiden. Det finns ett antal olika sätt att räkna ut hur många som heter just din person. Enligt SCB, Statistiska Centralbyrån, heter det cirka 9,7 miljoner människor i Sverige, varav cirka 4,8 miljoner är kvinnor och cirka 4,9 miljoner är män. Det kan dock vara svårt att få fram exakta siffror eftersom det finns så många olika namn.

Table
  1. Vilket är det ovanligaste namnet i Sverige?
  2. Hur många namn finns det i Sverige?
  3. Hur många heter det har namnet?
    1. Hur många svenskar har ett unikt förnamn?

Vilket är det ovanligaste namnet i Sverige?

Namnet "Elias" toppar listan över ovanligaste namn i Sverige enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det fanns bara 605 personer med det namnet under 2016. Andra ovanliga namn är "Alva" (573 personer), "Emmaljunga" (521 personer) och "Lovisa" (508 personer).

Svenska namn har blivit alltmer internationella, vilket innebär att det ovanliga namnet "Elias" numera är vanligt även utomlands. I Storbritannien fanns det exempelvis över 8 000 personer med det namnet under 2016.

Hur många namn finns det i Sverige?

I Sverige finns det cirka 8 300 000 namn. Namnet är personens identifierare och består av förnamn och efternamn. Förnamnet är det första ordet i namnet och brukar vara ett personligt namn. Efternamnet är det andra ordet i namnet och brukar vara släktnamn.

Hur många heter det har namnet?

Här kommer en lista över antalet personer i Sverige som heter olika namn, baserat på Statistiska centralbyråns (SCB) namnstatistik för år 2016.

LÄS  Hur blir man pilot?

1. Anna: 4 902 personer
2. Erik: 4 748 personer
3. Sofia: 4 546 personer
4. Johan: 4 284 personer
5. Emma: 4 096 personer
6. William: 3 954 personer
7. Max: 3 898 personer
8. Linnea: 3 710 personer
9. Oscar: 3 692 personer
10. Ella: 3 582 personer

Hur många svenskar har ett unikt förnamn?

I Sverige finns det cirka 330 000 personer med ett unikt förnamn. Det innebär att det bara finns ett personer i hela landet med det förnamnet. Det vanligaste förnamnet är Anna med cirka 36 000 personer, följt av Johan med cirka 34 000 personer.

I artikeln undersöks hur många personer som heter olika namn i Sverige. Resultatet visar att det finns cirka 1 miljon personer som heter något annat än Svensson i Sverige.

Go up