Hur många kommuner finns det i sverige?

I Sverige finns 290 kommuner, varav 290 kommuner med enskilt tillhörighet. Kommuner är en myndighet som består av en eller flera socknar och som är indelad i distrikt. Kommuner har en egen kommunfullmäktige, som är den högsta beslutande myndigheten i kommunen. Kommuner ansvarar bland annat för skola, omsorg, socialtjänst, kultur, fritid och mark- och miljöfrågor.

Table
  1. Vilken är den minsta kommunen i Sverige?
  2. Vilken är Sveriges största kommun?
  3. Vilka är de 21 regionerna?
    1. Hur många kommuner finns det i Sverige i 1970?

Vilken är den minsta kommunen i Sverige?

Den minsta kommunen i Sverige är Ljusterö med endast 579 invånare enligt Statistiska centralbyrån (SCB) per den 31 december 2017. Kommunen ligger i Stockholms län och tillhör Stockholms kommun.

Ljusterö är en av Sveriges minsta kommuner och har bara 579 invånare enligt SCB. Kommunen ligger i Stockholms län och tillhör Stockholms kommun. Ljusterö är en av de kommuner i Sverige som har minst invånare. Andra kommuner med färre än 1000 invånare är Ytterhogdal (852 invånare), Ramsberg (953 invånare), Funäsdalen (958 invånare) och Korsnäs (959 invånare).

Kommunen Ljusterö bildades den 1 januari 2007 genom sammanslagning av kommunerna Grisslehamn, Hammarby, Ljusterö, Möja och Öja. Kommunen är belägen på ön Ljusterö i Stockholms skärgård och har en yta på cirka 36 km².

Ljusterö består av cirka 15 000 öar och skär och är en av Sveriges minsta kommuner. Kommunen har bara 579 invånare enligt SCB och är belägen på ön Ljusterö i Stockholms skärgård. Kommunen är uppbyggd av cirka 15 000 öar och skär.

Ljusterö har en mycket låg befolkningstäthet och bara 579 invånare enligt SCB. Kommunen är belägen på ön Ljusterö i Stockholms skärgård. Kommunen består av cirka 15 000 öar och skär.

LÄS  Hur länge ska man koka ägg?

Vilken är Sveriges största kommun?

Sveriges största kommun är Stockholm med cirka 1,3 miljoner invånare. Det är en betydande kommun som sysselsätter många människor inom olika branscher. Kommunen har ett brett utbud av service och ett stort antal företag finns verksamma inom kommunen. Det finns många attraktioner i Stockholm som gör att många väljer att bosätta sig här.

Vilka är de 21 regionerna?

I Sverige finns 21 regioner. Dessa är:

1. Gotland
2. Östergötland
3. Jönköping
4. Kronoberg
5. Kalmar
6. Blekinge
7. Skåne
8. Halland
9. Västra Götaland
10. Örebro
11. Värmland
12. Dalarna
13. Gävleborg
14. Södermanland
15. Österrike
16. Stockholm
17. Uppsala
18. Västerbotten
19. Norrbotten
20. Jämtland
21. Västernorrland

Hur många kommuner finns det i Sverige i 1970?

I 1970 var det 290 kommuner i Sverige. Det är en minskning med nästan hälften sedan 1950 då det fanns 579 kommuner. Grunden till minskningen är att det sedan början av 1900-talet har skett en kraftig urbanisering och att folkmängden har ökat i de större städerna.

I Sverige finns 290 kommuner.

Go up