Hur många kommuner har sverige?

Sverige består av 290 kommuner. Detta kan jämföras med Danmark som består av 98 kommuner och Norge som består av 428 kommuner. Finland har 579 kommuner.

Table
  1. Hur många kommuner i Sverige 2022?
  2. Vilka är de 21 regionerna?
  3. Vilken är den största kommunen i Sverige?
    1. Hur många län har vi i Sverige?

Hur många kommuner i Sverige 2022?

I dag finns det 290 kommuner i Sverige. Det är fler än någonsin tidigare, men 2022 kan det bli färre kommuner i landet. Enligt en rapport från SCB (Statistiska Centralbyrån) kan det bli upp till 15% färre kommuner.

För att förstå varför det kan bli färre kommuner måste vi förstå vad som händer i Sverige idag. I dag är det mer folk som bor i storstäderna än på landsbygden, och det vill politiker göra något åt. Enligt SCB kommer det att bli ytterligare 1,5 miljoner invånare i storstäderna fram till år 2030, och därför vill politiker flytta myndigheter och andra verksamheter från landsbygden till storstäderna.

Det är dock inte bara politikernas förslag som påverkar antalet kommuner. Det är också företagens förslag. Idag vill företagen ha fler anställda i storstäderna, och därför flyttar de sina kontor och fabriker dit. Enligt SCB flyttar företagen ca 1 000 kontor per år från landsbygden till storstäderna.

För att få en bild av hur många kommuner som kan bli kvar i Sverige 2022 har SCB gjort en beräkning. De har räknat på hur många invånare som kommer att bo i storstäderna, och sedan jämfört det med hur många invånare som kommer att bo på landsbygden. Sedan har de räknat på hur många myndigheter, företag och andra verksamheter som finns i dag, och sedan jämfört det med hur många som kommer att finnas i 2030. Resultatet visar att det kan bli upp till 15% färre kommuner i Sverige 2022.

LÄS  Hur gör man glas?

Vilka är de 21 regionerna?

I Sverige finns 21 regioner. Dessa regioner är:

1. Norrland
2. Svealand
3. Götaland
4. Stockholm
5. Östra Mellansverige
6. Västra Mellansverige
7. Småland och Öarna
8. Södra Mellansverige
9. Gotland
10. Bohuslän och Dalsland
11. Värmland
12. Östergötland
13. Jönköping
14. Kronoberg
15. Kalmar
16. Blekinge
17. Skåne
18. Halland
19. Västergötland
20. Östra Götaland
21. Göteborg

Vilken är den största kommunen i Sverige?

Sveriges största kommun är Stockholm med ett folkmängd på cirka 1,3 miljoner invånare. Göteborg är den näst största kommunen i Sverige med cirka 585 000 invånare.

Hur många län har vi i Sverige?

Vi har 21 län i Sverige. Länen är uppdelade på tre regioner, söder, mitt och norr. Varje län har sin egen huvudstad.

Sverige har 290 kommuner.

Go up