Hur många militärer har sverige?

Sverige hade en militär styrka på ungefär 20 000 personer år 2009. Sedan dess har antalet minskat till cirka 16 000 personer, en minskning på ungefär 20%. Minskningen beror framför allt på att budgeten för försvaret har minskat de senaste åren.

Table
  1. Hur många soldater har Sverige 2022?
  2. Har Sverige ett bra försvar?
  3. Hur många soldater har Norge 2022?
    1. Har Finland bättre försvar än Sverige?

Hur många soldater har Sverige 2022?

Sverige ska 2022 ha cirka 1800 soldater i fredsbevarande insatser, enligt regeringens proposition om försvarsplanering. Det innebär en minskning med cirka hälften sedan 2012 då Sverige hade cirka 3600 soldater i internationella insatser. Minskningen beror främst på att EU:s fredsbevarande insatser minskar i omfattning.

Regeringen anser att Sverige bör hålla en relativt hög nivå av soldater i fredsbevarande insatser även framöver. Det beror på att Sverige är en betydelsefull aktör i det internationella samarbetet och att Sverige har ett ansvar för att bidra till fred och säkerhet i världen.

Sverige ska också ha cirka 1500 soldater i försvaret, enligt propositionen. Det innebär en minskning med cirka hälften sedan 2012 då Sverige hade cirka 3000 soldater i försvaret. Minskningen beror främst på EU:s försvarsbeslut som innebär att medlemsländerna ska minska sin militära infrastruktur.

Sverige har under de senaste åren varit en aktiv deltagare i internationella insatser. I slutet av 2016 var cirka 1800 svenska soldater engagerade i internationella insatser, varav cirka 1400 var stationerade utomlands. Cirka 1100 av soldaterna var i EU:s fredsbevarande insatser, resterande i krigförande länder som Irak och Afghanistan.

Har Sverige ett bra försvar?

Sverige har ett bra försvar. Det finns flera skäl till detta. För det första är Sverige en medlem av Nato och har därmed en stark allians. För det andra finns det en stark tradition av svenskt försvar. Den militära organisationen är välutvecklad och det finns ett stort antal välutbildade soldater. För det tredje har Sverige goda förbindelser med andra länder, vilket gör det lättare att samarbeta om försvar.

Hur många soldater har Norge 2022?

Norge 2022 är ett land med cirka 5,3 miljoner invånare. Om vi antar att alla norska män och kvinnor är soldater och att det krävs en soldat per tio invånare för att hålla landet säkert, så räknar vi med cirka 530 000 soldater. Detta är bara en beräkning och det kan finnas fler eller färre soldater i Norge 2022, det beror helt på vilka förutsättningar som räknas in i beräkningen.

Har Finland bättre försvar än Sverige?

Finland och Sverige är två nordiska grannländer som har en historia av vänskap och samarbete. De två länderna har också en historia av militära konflikter, där Finland ofta har varit det starkare länet. I dagens läge är det dock oklart vilket av länderna har bättre försvar.

LÄS  Hur påverkar styrräntan bolån?

Finland har en befolkning på cirka 5,5 miljoner invånare, varav cirka 350 000 är militärt anställda. Den finländska armén är uppdelad i två delar: den reguljära armén och den reservarmén. Den reguljära armén består av cirka 24 000 soldater, och den reservarmén har cirka 1,1 miljoner soldater. Totalt har Finland cirka 1,5 miljoner soldater, vilket gör att landet har cirka 227 soldater per 100 000 invånare.

Sverige har en befolkning på cirka 10 miljoner invånare, varav cirka 230 000 är militärt anställda. Den svenska armén är uppdelad i två delar: den reguljära armén och den reservarmén. Den reguljära armén består av cirka 43 000 soldater, och den reservarmén har cirka 720 000 soldater. Totalt har Sverige cirka 1,4 miljoner soldater, vilket gör att landet har cirka 141 soldater per 100 000 invånare.

Så vad kan vi konstatera av dessa siffror? Det finns flera saker att ta med i beräkningen när man jämför försvarsstyrkorna mellan Finland och Sverige. För det första är det viktigt att komma ihåg att det finns en stor skillnad mellan befolkningstalen i de två länderna. Finland har cirka fem gånger fler invånare än Sverige, vilket innebär att Finland har cirka 227 soldater per 100 000 invånare jämfört med Sveriges 141 soldater per 100 000 invånare.

För det andra är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är antalet soldater som avgör en nations försvar. En annan viktig faktor är hur välutrustade soldaterna är. Finland har en mycket stark vapenindustri, medan Sverige inte har samma starka vapenindustri. Finland kan därför sända ut mer sofistikerade vapen än Sverige.

Totalt sett kan man säga att Finland har ett starkare försvar än Sverige, även om det inte är en enkel fråga att svara på. Finland har en mycket stark vapenindustri, medan Sverige inte har samma starka vapenindustri. Finland har också en mycket större befolkning, vilket gör att landet har fler soldater att sända ut i strid.

Sverige har cirka 23 000 militärer. Det finns dock ingen uppgift över hur många av dem som är aktiva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go up