Hur många sjöar har sverige?

Sverige är ett land där det finns en hel del sjöar. Det finns över 100 000 sjöar i Sverige och de flesta av dem är små. Den största sjön i Sverige är Vänern, som är cirka 5 400 kvadratkilometer. Det finns också en hel del stora sjöar, som Hjälmaren, Mälaren och Vättern. Sverige har också ett antal öar, som Gotland, Öland och Ven.

Table
  1. Hur många sjöar är det i Sverige?
  2. Vilket land har flest sjöar i Europa?
  3. Finns det fler sjöar i Finland än i Sverige?
    1. Vilket land har flest sjöar i hela världen?

Hur många sjöar är det i Sverige?

Sverige är ett av världens mest vattenrika länder. Det finns cirka 100 000 sjöar och åar i landet. Det mesta av detta vatten finns i norr, där det är kallt och torrt. Det är framför allt i de norra delarna av Sverige som sjöarna är stora och djupa. I söder finns det istället många små sjöar.

Vilket land har flest sjöar i Europa?

Sverige är det land som har flest sjöar i Europa. Landet har totalt över 1 miljon sjöar, varav många är små och obetydliga. De största sjöarna i Sverige är Vänern, Vättern och Mälaren. Övriga större sjöar finns i Norrland, bland annat Storsjön och Högsjön. De flesta av Sveriges sjöar ligger dock i södra Sverige.

Finns det fler sjöar i Finland än i Sverige?

Ja, det finns fler sjöar i Finland än i Sverige. Det svenska landet har ungefär lika många sjöar som Finland, cirka 91 000 stycken. Men Finland har ett betydligt större landyta, cirka 338 000 kvadratkilometer mot Sveriges 443 000. Det innebär att det finns cirka 2,7 sjöar per kvadratkilometer i Finland och endast 0,6 sjöar per kvadratkilometer i Sverige.

LÄS  Hur kan vi podd?

Vilket land har flest sjöar i hela världen?

I Sverige finns det cirka 9 000 sjöar, vilket gör oss till ett av världens mest vattenrika länder. Det mesta av Sveriges vatten finns dock i Norrland, där det finns över 6 000 sjöar. Det land som ligger i topp när det gäller antalet sjöar är Ryssland, som har över 36 000 sjöar. Canada och USA ligger strax efter med cirka 34 000 respektive 32 000 sjöar.

I artikeln framgår det att Sverige har cirka 9 000 sjöar. Detta är en mycket hög siffra i jämförelse med andra länder. Det visar sig också att sjöar är viktiga för ekosystemet och att de håller på att försvinna. Det är därför viktigt att vi bevakar och vårdar sjöarna så gott det går.

Go up