Hur många planeter finns det?

I dag vet vi med säkerhet att det finns minst 8 planetsystem i vår galax, med fler troligen ute i rymden. Dessa planetsystem består av planeter, asteroider och kometer. Den innersta planeten i solsystemet, Merkurius, är bara drygt 58 miljoner kilometer från solen. Den yttersta planeten, nästan 10 gånger så långt bort, är Plutosystemet.

Sedan 1992 har forskare funnit över 3000 exoplaneter, planeter som inte befinner sig i vår egen galax, utan i andra galaxer. Bland dessa finns exoplaneter som är flera gånger större än jorden. Den största exoplaneten som hittills har upptäckts är stor som Jupiter, men har en mass som är mer än 20 gånger större.

Forskare räknar med att det finns minst 100 miljarder planetsystem i universum. Detta beror på att planetsystem bildas vid olika tillfällen och under olika förhållanden. Det finns därför stora skillnader mellan planetsystemen, både när det gäller antalet planeter och deras storlek.

Table
  1. Hur många planeter finns det 2021?
  2. Hur många planeter finns det i universum?
  3. I vilken ordning är planeterna?
    1. Hur många solar finns?

Hur många planeter finns det 2021?

I september 2016 meddelade FN:s vetenskapskommitté, att vi nu vet med 99 procents säkerhet att det finns minst 8 planeter i vår galax som har livsvillkor som liknar de på jorden. Detta baseras på studier av planeternas atmosfärer.

Dessa planeter kallas exoplaneter, och det är nu upp till forskare att identifiera vilka av dem som kan vara hemvist för liv. Vilka dessa planeter är, och hur många av dem som kan vara bebodda, är fortfarande oklart.

Forskare räknar med att det finns minst 10 000 exoplaneter i vår galax, men det kan vara upp emot 100 000. Av dessa kan det vara bebodda på Jorden liknande planeter som bara finns i en handfull.

Trots att det är oklart hur många bebodda planeter det finns ute i rymden, så räknar forskare med att det kommer att finnas många fler bebodda planeter än jorden.

LÄS  Hur blir man av med hosta?

Hur många planeter finns det i universum?

Det är oklar hur många planeter det finns i universum, men det rör sig om tiotals miljoner. Forskare har hittat över 4 000 stycken planeter utanför vårt solsystem, och det finns troligen fler. Det finns också planeter som ännu inte har upptäckts.

I vilken ordning är planeterna?

Planeterna är uppdelade i två grupper, inre planeterna och yttre planeterna. Inre planeterna är Merkurius, Venus, Jorden och Mars. Yttre planeterna är Jupiter, Saturn, Uranus och Neptunus.

Inre planeterna är mycket mindre än yttre planeterna. De har också en annan uppbyggnad. Inre planeternas skal är mer tjockt, och de har en tyngdkraft som håller ihop dem. Yttre planeternas skal är tunnare, och de har ingen tyngdkraft som håller ihop dem.

Inre planeterna är också mer heta än yttre planeterna. Merkurius är den hetaste planeten, med en temperatur på drygt 400 grader C. Jorden är den kallaste planeten, med en temperatur på -130 grader C.

Yttre planeterna är mer avlånga än inre planeterna. Jupiter är den största yttre planeten, och har en diameter på mer än 11 000 kilometer. Merkurius är den minsta inre planeten, och har en diameter på bara 4800 kilometer.

Hur många solar finns?

Solar består av plasma, gas, och partiklar som strålar från solen. Solens yta är ca. 12.000 kilometer och solens massa är ca. 333.000 gånger större än jordens. Solen strålar med en energi som är ca. 3.800 gånger mer än jordens totala energiproduktion. Solens energi når jorden inom 8 minuter. Det finns ca. 200 miljarder solar.

Det finns cirka 8 000 planeter i solsystemet, enligt forskningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go up