Hur många månar har jupiter?

Jupiter är det största planeten i solsystemet. Den är drygt fem gånger så tung som jorden och har en diameter på nästan 140 000 kilometer. Planeten är gjord av gaser och har ingen fast yta. Jupiter rotar snabbt på sin axel och gör en complete rotation på ungefär 10 timmar.

Jupiter har 79 månar. Den största månen kallas Ganymedes och har en diameter på 5 262 kilometer. Den minsta månen kallas Thebe och har en diameter på bara 100 kilometer.

Table
  1. Vad heter Jupiters alla månar?
  2. Vad menas med att Jupiter har över 60 månar?
  3. Hur många månar har Jupiter 2019?
    1. Hur många månar har Saturnus 2022?

Vad heter Jupiters alla månar?

I uran finns 79 månar som kallas för jupitermånar. De allra flesta av dessa månar är små och osynliga från jorden. Endast fyra av dem är större än 100 kilometer i diameter. De största av dem är Ganymedes, som är drygt 5000 kilometer i diameter, followed by Callisto, Io och Europa.

Vad menas med att Jupiter har över 60 månar?

I astronomi benämns en mån en himlakropp som är i omloppsbana runt en annan himlakropp. Den solsystemiska månens omloppstid beräknas till cirka 12 år. Jupiter har över 60 månar. De flesta av Jupiters månar ligger i omloppsbana runt Jupiter, men det finns också några som ligger i omloppsbana runt solen. De flesta av Jupiters månar är små, men det finns också några som är större än Jordens månar.

Hur många månar har Jupiter 2019?

I januari 2019 hade Jupiter 79 månar.

Hur många månar har Saturnus 2022?

Saturnus 2022

LÄS  Hur många stjärnor har usas flagga?

Saturnus är en av solsystemets äldsta planeter. Den består av gas och är ca 95 000 kilometer i diameter. Planeten är inte särskilt tät, vilket gör att den har blivit utsatt för angrepp av solvinden under sin livstid. Detta har lett till att Saturnus har en mycket ojämn yta.

Planeten är omgiven av en stor ring som är upp till 250 000 kilometer bred. Ringen består av små isblock som kretsar kring planeten.

Saturnus har funnits i universum sedan urtiden. Den började formas för 4,6 miljarder år sedan och blev fullt utvecklad för 3,8 miljarder år sedan.

I början av 2020 kommer Saturnus att ha sex månar. År 2022 kommer det att finnas åtta månar kring planeten.

Månarna kallas Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion och Iapetus. De är alla olika storlekar och har olika egenskaper.

Titan är den största månen och är 2 150 kilometer i diameter. Den består av is och gas och har en tyngdkraft som är lika stark som jordens.

Mimas är den minsta månen och är endast 397 kilometer i diameter. Den är gjord av sten och har en tyngdkraft som är lika stark som jordens.

Enceladus är den månen som har det starkaste magnetfältet. Det beror på att månen har ett stort antal isberg som innehåller ammoniak och vatten.

Jupiter har åtminstone 79 månar.

Go up