Hur många kärnkraftverk finns det i sverige?

Sverige har totalt 8 kärnkraftverk, varav 6 är verksamma. Kärnkraftverken är: Forsmark 1-3, Oskarshamn 1-2, Ringhals 1-2-3. De tre sista kärnkraftverken, Barsebäck 1-2, är avstängda sedan länge.

Table
  1. Hur många kärnkraftverk har lagts ner i Sverige?
  2. Vilket land i Europa har mest kärnkraft?
  3. Hur många kärnkraftverk finns det i Ryssland?
    1. Vilka kärnkraftverk har lagts ner i Sverige?

Hur många kärnkraftverk har lagts ner i Sverige?

I Sverige har totalt 10 kärnkraftverk lagts ner. Det senaste var Oskarshamns kärnkraftverk som lades ner den 28 oktober 2015. Kärnkraftverken lades ner eftersom de inte längre uppfyller kraven för säker drift, bland annat på grund av äldre anläggningar.

Vilket land i Europa har mest kärnkraft?

Frankrike är det land i Europa som har flest kärnkraftverk. Totalt har Frankrike 19 stycken kärnkraftverk, vilket motsvarar 78 % av EU:s sammanlagda kapacitet. Det näst största landet är Tyskland, som har 10 stycken kärnkraftverk.

Hur många kärnkraftverk finns det i Ryssland?

I dag är det cirka 33 kärnkraftverk i drift i Ryssland. Det finns ytterligare ett kärnkraftverk under byggnation, och det är planerat att det ska vara i drift under 2019. Totalt finns det cirka 36 kärnkraftverk i Ryssland.

Vilka kärnkraftverk har lagts ner i Sverige?

I Sverige har två kärnkraftverk lagts ner sedan år 2000. Det ena är Oskarshamn 2 som lades ner år 2005 och det andra är Barsebäck som lades ner år 1999. Totalt finns det tio kärnkraftverk i Sverige idag.

Sverige har totalt åtta kärnkraftverk, varav tre är i drift. Kärnkraften utgör en viktig del av Sveriges elproduktion och levererar cirka en femtedel av landets elproduktion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go up