Hur länge ligger man på uppvaket efter operation?

När man har genomgått en operation är det vanligt att man ligger på uppvaket under en viss tid. Hur länge man ligger kvar beror på vad operationen gäller. Ibland kan man få åka hem direkt efter operationen, men det är inte ovanligt att man får stanna kvar på sjukhuset ytterligare några timmar eller dagar. Det beror på om man har fått någon så kallad postoperativ sjuksköterska eller inte.

Sjuksköterskor som arbetar med postoperativ vård är specialiserade på att hjälpa patienter som har genomgått en operation. De hjälper patienterna med bland annat sömn, matsmältning, andning och urinering. De kan också ge råd om vilka mediciner som ska tas och vad man ska tänka på efter operationen.

I de flesta fall är det vanligt att man ligger på uppvaket i cirka två timmar efter en operation. Om man har fått en postoperativ sjuksköterska kan man förlänga uppvaketstiden till några dagar. Det beror på operationen och vilka behov patienten har.

Table
  1. Hur länge efter narkos?
  2. Kan man dö när man är sövd?
  3. Har man alltid kateter vid operation?
    1. Har man slang i halsen vid narkos?

Hur länge efter narkos?

Narkos är en läkemedelsinducerad sömn. Den används för att oskadliggöra patienter under operationer och andra medicinska ingrepp. Narkos används vanligtvis i samband med kirurgiska ingrepp, men kan också användas vid födseln. Narkos kan orsaka en mängd olika biverkningar, som kan påverka patienten under lång tid efter ingreppet.

Kan man dö när man är sövd?

Många undrar om det är möjligt att dö när man är sövd. Svaret på frågan är nej, det är inte möjligt. När man är sövd hamnar man i en djup sömn, och det är omöjligt att dö i sömnen. Det finns dock en liten risk för att man kan dö om man får en epilepsianfall eller om man har en hjärtinfarkt när man är sövd.

LÄS  Hur skriver man en insändare?

Har man alltid kateter vid operation?

När man ska genomföra en operation är det vanligt att man använder sig av ett kateter. Det är en slang som förs in i urinröret och som hjälper till att hålla urinen borta från operationsområdet. Det finns dock operationer där man inte använder sig av ett kateter, oavsett om man är kvinna eller man. Det kan handla om operationer som utförs på könsorganen eller på magen.

Har man slang i halsen vid narkos?

Slang i halsen vid narkos är inget ovanligt. Det beror på att narkos gör musklerna slappa och det blir lättare för slangen att glida ner. Ibland kan det också hända att en person som har slang i halsen vid narkos hostar upp blod. Det beror på att slangen kan skada slemhinnan i halsen.

Efter operation ligger man ofta på uppvaket under några timmar.

Go up