Hur många centimeter är en tum?

En tum är 2,54 centimeter.

Table
  1. Hur lång är en tum?
  2. Hur många tum är 10 cm?
  3. Hur många cm är en tum?
    1. Hur många tum är 36 cm?

Hur lång är en tum?

I Sverige använder vi tum som en enhet för längd, men hur lång är en tum egentligen? En tum motsvarar 2,54 cm. Det är en relativt liten enhet, så om du behöver mäta något som är längre än en tum kan du dela upp det i flera tumslungor. Tumslungor brukar oftast mätas i decimeter, vilket innebär 10 cm.

Hur många tum är 10 cm?

10 cm motsvarar ungefär 4 tum. Det är dock viktigt att komma ihåg att måttet ändras en aning beroende på vilken typ av tum som används, det vill säga arabiskt, engelskt eller decimalt.

Hur många cm är en tum?

En tum är 2,54 cm lång.

Hur många tum är 36 cm?

36 cm är ungefär 11 tum, vilket innebär att det är en vanlig tum metod för att mäta kroppslängd. Den används för att avgöra om en person är mycket kort, medel eller lång.

Tum är en enhet för mått som används i måttband och måttstickor. En tum mäter ungefär 2,54 centimeter.

LÄS  Vad är norrsken och hur uppstår det?
Go up