Hur många länder finns det i världen?

Det finns 195 länder i världen, enligt FN:s medlemsstatlista. Detta inkluderar alla länder på planeten jorden, även om några av dem är mycket små. Det finns också ett antal territorier som självständiga länder, fastän de inte räknas som sådana enligt FN:s medlemsstatlista.

Table
  1. Hur många länder i världen 2021?
  2. Hur många länder finns det enligt Sverige?
  3. Vad heter alla länder?
    1. Hur många länder finns det i världen Wikipedia?

Hur många länder i världen 2021?

I dag finns det 193 FN-medlemländer. FN:s medlemsländer har rätt att delta i FN:s beslutsfattande och beslut som fattas på den allmänna förvaltningskonferensen, även om de inte har röstat.

Enligt FN:s medlemsländer, som publicerades den 3 september 2019, finns det 193 medlemländer. Som du kan se nedan, har Antigua och Barbuda och Saint Kitts och Nevis blivit medlemmar av FN sedan dess.

Medlemsländerna är uppdelade enligt följande:

Afrika: 54

Asien: 44

Latinamerika och Karibien: 33

Nordamerika: 25

Oceanien: 10

Europa: 44

Antigua och Barbuda

Saint Kitts och Nevis

Hur många länder finns det enligt Sverige?

Sverige räknar 196 länder som vi har diplomatiska förbindelser med. Det innebär att Sverige anser att det finns 196 länder i världen.

Vad heter alla länder?

I dagens värld finns det 196 länder som är anslutna till FN. Bland dessa länder finns stora och små, rika och fattiga, demokratiska och diktatoriska länder. För att alla ska kunna hitta sina länder på en karta har FN bestämt sig för att ge alla länder ett unikt namn. Några av de vanligaste namnen på länder är:

-Stater: USA, Kina, Ryssland

LÄS  Hur mycket tjänar en mäklare?

-Europeiska länder: Frankrike, Italien, Spanien

-Afrikanska länder: Etiopien, Sudan

-Asiatiska länder: Thailand, Japan

-Oceaniska länder: Förenade Arabemiraten

Hur många länder finns det i världen Wikipedia?

Det finns 196 länder i världen enligt Wikipedia. Detta är dock ett skattat antal och det exakta antalet länder kan variera. De flesta av länderna ligger i Europa och i Afrika. Asien domineras av Kina och Indien med flera hundra länder var. Oceanien inkluderar bara Australien och Nya Zeeland. Nord- och Sydamerika är också väldigt uppdelat med många små länder.

I dag finns det 196 länder i världen.

Go up