Hur startade första världskriget?

Första världskriget bröt ut den 28 juli 1914, då Österrike-Ungern och Ryssland mobiliserade sina trupper. Den 28 juli var också den dag då den ryska tsar Nikolaj II avsattes, och en provisorisk regering tillsattes. Kriget pågick fram till den 11 november 1918, då en vapenstilleståndsförhandling inleddes i fredsstaden för att slutligen avslutas med kapitulationen den 11 november.

Österrike-Ungern och Ryssland mobiliserade sina trupper den 28 juli 1914, då Österrike-Ungerns kung Franz Ferdinand och hans fru Sofia skulle besöka staden Sarajevo i Bosnien. Den ungerska terroristen Gavrilo Princip sköt dem med en revolver, och de båda dog. Österrike-Ungern tog detta som en krigserkännande från Serbien, som de ansåg låg bakom attentatet. Ryssland, som var allierat med Serbien, mobiliserade sina trupper för att skydda Serbien. Österrike-Ungern och Ryssland mobiliserade därmed alla de europeiska stormakterna, och kriget bröt ut.

Table
  1. Vad är orsaken till första världskriget?
  2. Vilka var de tre viktigaste orsakerna till första världskriget?
  3. Hur inleddes första världskriget?
    1. Vem bär skulden till första världskriget?

Vad är orsaken till första världskriget?

I juli 1914 bröt första världskriget ut mellan Österrike-Ungern och Serbien. Orsaken till kriget är fortfarande oklar, men det finns olika teorier om vad som ligger bakom det.

En teori är att det var en konsekvens av de politiska och sociala förändringarna som ägde rum i Europa under slutet av 1800-talet. De nationella rörelserna, som kämpade för självständighet, hade växt sig starka och det ledde till att flera länder blev uppdelade i olika statar. Dessa länder var också i konflikt med varandra och det var lätt för en utländsk makt, som Tyskland, att ställa sig på en av sidorna.

En annan teori är att kriget var en konsekvens av den ekonomiska krisen som drabbade Europa under slutet av 1800-talet. Krisen orsakades bland annat av den industriella revolutionen, som ledde till en ökad konkurrens. Då kunde länderna inte längre producera tillräckligt med varor för att sälja till utlandet och det ledde till arbetslöshet och fattigdom. Det var lätt för en makt som Tyskland, som var en industriell stormakt, att ta över marknader i andra länder.

Det finns även andra teorier om vad som ligger bakom första världskriget, men de är mer osäkra. Det är exempelvis oklart om Tyskland verkligen var ansvarigt för kriget eller om det var en konsekvens av de politiska förhållandena i Europa.

LÄS  Hur mycket väger en bil?

Vilka var de tre viktigaste orsakerna till första världskriget?

1. Österrikes annektering av Serbien

2. Tysklands stöd till Österrike

3. Rysslands militära stöd till Serbien

Hur inleddes första världskriget?

Den 28 juni 1914, sköts den österrikiske arkitekten och politikern Franz Ferdinand och hans fru Sophie av en serbisk student, Gavrilo Princip. Det var det som inledde första världskriget. Österrike-Ungern, som Franz Ferdinand representerade, tog det som en personlig attack och det var den spark som behövdes för att dra in hela Europa i krig.

Österrike-Ungern, Tyskland, Frankrike och Ryssland hade under lång tid varit oense om vilka territorier som skulle höra till vilket land. När kriget bröt ut var det bara en tidsfråga innan alla inblandade länder skulle vara inblandade.

Kriget började med att Tyskland invaderade Belgien, eftersom Belgien var en neutral stat. Detta var en överträdelse av Haagkonventionen som Belgien hade skrivit under. Frankrike och Storbritannien, som var allierade, svängde då om och stödde Belgien. Det var då som kriget spred sig till hela Europa.

Vem bär skulden till första världskriget?

I historieböckerna står det klart och tydligt vem som bär skulden till första världskriget. Det är Tyskland. Men är det verkligen så enkelt? Varför är det Tyskland som alltid blir skyldiga?

Först och främst måste vi komma ihåg att det första världskriget var en konsekvens av många olika faktorer. Det handlade om politik, ekonomi, nationalism och imperialism. Och det var inte bara Tyskland som var ansvariga.

Alla de europeiska länderna var inblandade i kriget, och de hade alla sina egna skäl. Tyskland var inte det enda landet som ville ha mer land och mer makt. Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Italien all ville ha mer makt och mer territorium.

Så vem bär egentligen skulden till första världskriget? Det är svårt att säga. Det var en komplicerad konflikt med många olika faktorer. Men Tyskland är utan tvekan en av de största skuldtagarna.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var Europa i förändring. Nationella aspirationer och rivalitet mellan stormakter fick konsekvenser i form av krig. Kriget i Bosnien 1878, kriget mellan Ryssland och Japan 1904-1905 och första världskriget 1914-1918 är exempel på krig som startades av politiska orsaker.

Go up