Vad är barnkonventionen

Barnkonventionen är en internationell konvention som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Konventionen har till syfte att skydda och främja barns rättigheter och välmående. Det är den första universella mänskliga rättighetskonventionen som är helt inriktad på barn. Konventionen har även som mål att alla barn ska ha samma rättigheter och skydd.

Konventionen innehåller 54 artiklar som reglerar olika aspekter av barnets rättigheter. De omfattar bland annat rätten till liv, utbildning, skydd mot fysiskt och psykiskt våld, skydd mot diskriminering, rätten till åsiktsfrihet, rätten till vård och omsorg och rätten till delaktighet.

Konventionen har ratificerats av alla länder i världen förutom USA och Somalia. Som ett resultat av ratificeringen är det viktigt att alla länder tar de åtgärder som krävs för att skydda och främja barns rättigheter och välmående. Det är också viktigt att alla länder regelbundet rapporterar om hur de skyddar och främjar barnets rättigheter.

Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för att skydda barns rättigheter och välmående. Det är ett verktyg som kan användas för att säkerställa att alla barn har samma rättigheter och skydd. Genom att ratificera konventionen har länderna åtagit sig att följa dess principer och ta de åtgärder som krävs för att skydda och främja barns rättigheter.

Barnkonventionen är ett internationellt avtal som klargör barns rättigheter och skyldigheter. Det har följts och ratificerats av de flesta länder i världen och har haft stor inverkan på förbättringen av barns rättigheter globalt. Slutsatsen är att Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för att skydda barns rättigheter och säkerställa ett hållbart samhälle där barn har möjlighet att utvecklas till sina bästa versioner.

LÄS  Vad är fonder

Vad är Barnkonventionen?

...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go up