Vad gör riksdagen

Riksdagen är den högsta beslutande myndigheten i Sverige och har den verkställande makten. Det är den som har det slutgiltiga ansvaret för att fatta beslut som gäller hela riket. Riksdagen är uppdelad i två kamrar: den första kammaren är Andra kammaren och den andra kammaren är Första kammaren.

I Andra kammaren sitter 349 ledamöter som väljs direkt av folket. I Första kammaren sitter 349 ledamöter som väljs av länets landsting och kommuner. Riksdagen har också en talman som är den högsta ämbetspersonen i riksdagen och som ansvarar för att leda riksdagsdebatter och se till att riksdagen fungerar som det ska.

Riksdagens huvuduppgift är att fatta lagar och beslut som gäller hela landet. Det är också ansvarig för att godkänna statens budget och andra finansiella frågor. Det är också ansvarig för att kontrollera den verkställande makten, vilket innebär att det kan granska regeringen och hålla den ansvarig.

Riksdagens uppgifter är alltså att fatta lagar och beslut som gäller hela landet, godkänna statens budget och kontrollera den verkställande makten. Genom att följa riksdagens rörelser och beslut kan du få en bättre förståelse för hur Sverige fungerar och vad som är viktigt för det svenska samhället.

Slutsats: Riksdagen är det svenska parlamentet som är ansvarigt för att ta beslut som påverkar hela det svenska samhället. Dess beslut är bindande för statsmakterna och förvaltningsmyndigheterna och deras verksamhet. Riksdagen är en viktig del av svensk demokrati och har stor makt att fatta beslut som påverkar det svenska folket.

Vad gör riksdagen och regeringen

Rösta i vallokal

...

Go up