Hur kallt är det i rymden?

Vad är det kallt ute? Jo, det är kallt ute. I rymden är det dock inte särskilt kallt. Temperaturen där kan sjunka ner till minus 270 grader Celsius, vilket är rätt kallt. Men det är ändå inte lika kallt som på Pluto, som kan ha en temperatur på minus 230 grader Celsius.

Table
  1. Hur många grader är de i rymden?
  2. Hur många minusgrader i rymden?
  3. Vad är den varmaste temperaturen i universum?
    1. Vad är upp och ner i rymden?

Hur många grader är de i rymden?

I rymden är det inte bara svart som kan förekomma. Det finns också en hel del ljus, vilket gör det lättare för oss att se. Temperaturen kan också variera en hel del, beroende på var vi befinner oss i rymden. På den dagliga sidan av jorden, i exempelvis Sahara, kan temperaturen vara upp till 50 grader varmare än vid polerna. Temperaturen i rymden kan dock vara mycket högre än så. I solsystemets yttersta delar kan temperaturen uppgå till över 1 000 grader.

Hur många minusgrader i rymden?

Det finns ingen absolut temperatur, utan allt beror på vilket referenssystem man använder. I det internationella systemet (SI) är den definierade kelvin, vilket motsvarar en grad Celsius. Då rymden befinner sig utanför atmosfären finns det ingen värme som kan ge upphov till en temperatur, utan det enda som kan mätas är strålningsenergi. Med hjälp av en satellit som mäter infraröd strålning har man beräknat att den genomsnittliga temperaturen i rymden ligger på cirka −270 grader kelvin.

Vad är den varmaste temperaturen i universum?

Universum är enormt, och det finns mycket vi inte vet om det. Vi vet dock att universum är enormt varmt, och den varmaste temperaturen är ca 27 miljoner grader. Detta beror på det enorma antalet galaxer och stjärnor som finns i universum. Universum expanderar också hela tiden, vilket gör att temperaturen blir allt högre.

LÄS  Hur får man en kille att bli kär i en?

Vad är upp och ner i rymden?

"Vad är upp och ner i rymden?" är en fråga som ofta ställs. Upp och ner i rymden kan definieras på olika sätt, men en vanlig uppfattning är att upp är det som ligger närmast himlen och ner det som ligger närmast marken.

Detta är dock inte helt korrekt, eftersom rymden inte har något absolut upp och ner. I stället är det rörelsen i rymden som avgör vad som är upp och ner. Ju längre bort från jorden ett objekt befinner sig, desto uppriktare står det i relation till himlen. Om du tittar upp i rymden ser du alltså objekt som ligger högre än dig själv, även om de kan befinna sig mycket långt bort.

Vad som är ner är inte lika enkelt att definiera. I princip är allt som ligger under horisonten ner, men det finns också andra faktorer som spelar in. Till exempel kan ett objekt som ligger på en högre bergssluttning uppfattas som upp, medan ett objekt som ligger längre ner på en bergssluttning kan uppfattas som ner. Även vinden kan påverka vad som anses som upp och ner.

Så vad är upp och ner i rymden? Det beror på vem du frågar. En astronomer kan se en objekt som ligger långt bort som högre än ett objekt som ligger nära marken, medan en person som befinner sig nära marken kan se det motsatta. I slutändan är det upp till var och en att bestämma vad som anses som upp och ner.

I rymden är det cirka minus 270 grader celsius.

Go up