Hur länge får man ha dubbdäck?

I Sverige får man ha dubbdäck fram till och med den 31 december. Därefter måste man ha vinterdäck.

Table
  1. Hur länge får man ha dubbdäck 2022?
  2. Vad händer om man kör med dubbdäck efter 15 april?
  3. Hur länge får man köra med odubbade vinterdäck?
    1. Kan man köra med odubbade vinterdäck på sommaren?

Hur länge får man ha dubbdäck 2022?

Dubbade däck får användas fram till och med den 31 december 2022. Därefter krävs det M+S-däck, som står för mer än snö och is, för att färdas på vintern.

Vad händer om man kör med dubbdäck efter 15 april?

Dubbade däck används ofta under vintern eftersom de ger bättre grepp på is och snö. Men efter 15 april får man inte använda dubbdäck på vägarna, eftersom det kan skapa farliga situationer på vägen. Det finns flera skäl till detta. Dels är det farligt för andra trafikanter att köra i närheten av en bil med dubbdäck, dels kan dubbdäck orsaka halka på vägen och skapa farliga situationer.

Hur länge får man köra med odubbade vinterdäck?

När det gäller dubbdäck och vinterförhållanden så finns det ingen specifik lagstiftning i Sverige. Istället är det Trafikverket som har till uppgift att ge råd och rekommendationer kring detta.

Enligt Trafikverket kan man köra med dubbdäck ända fram till den 15 april, om väglaget tillåter det. I vissa fall kan man köra med dubbdäck även efter den 15 april, om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana skäl kan vara om det snöar, isar eller blåser mycket.

Om man kör med dubbdäck efter den 15 april så kan Trafikverket ge tillstånd för det, om det finns särskilda skäl. I de flesta fall krävs det dock att man har ett sådant tillstånd.

LÄS  Hur länge syns alkohol i blodet?

Kan man köra med odubbade vinterdäck på sommaren?

När det gäller dubbdäck finns det ingen absolut regel om vad som är tillåtet och inte. I Sverige är det dock tillåtet att använda dubbdäck på vintern, under förutsättning att väglaget tillåter det. På sommaren är det dock inte tillåtet att använda dubbdäck, eftersom det inte är lämpligt med dubbdäck på våta vägar. Om du vill använda dubbdäck på sommaren bör du kontakta polisen för att få veta om det är tillåtet i just din kommun.

Man får ha dubbdäck fram till och med den 31 december.

Go up