Hur många bor i indien?

I Indien bor det cirka 1 330 miljoner människor, enligt siffror från 2011. Det innebär att Indien är världens tredje största nation med en befolkning på över 1 miljard människor. Befolkningstillväxten i Indien är relativt hög och beräknas vara 1,3 procent per år. Det innebär att befolkningen i Indien kommer att växa från 1 330 miljoner i dag till 1 730 miljoner om 20 år.

Table
  1. Hur många bor i Indien 2022?
  2. Hur många människor bor i Indien 2021?
  3. Hur många bor på jorden 2022?
    1. Är Indien rikt?

Hur många bor i Indien 2022?

Det är svårt att svara på hur många som kommer att bo i Indien 2022, eftersom det beror på en rad faktorer, såsom befolkningsutvecklingen, urbaniseringen och ekonomisk tillväxt. Enligt World Bank Group beräknas befolkningen i Indien växa från 1,3 miljarder i 2015 till 1,7 miljarder år 2022, vilket innebär en ökning på 33 procent. Även om det inte är möjligt att säga exakt hur många som kommer att bo i Indien 2022, kan vi anta att det kommer att bli en betydande ökning jämfört med dagens befolkning.

Hur många människor bor i Indien 2021?

Indien är världens tredje största land efter Ryssland och Kina med en befolkning på 1,367 miljarder invånare vid slutet av 2017. Det beräknas att Indien kommer ha en befolkning på 1,5 miljarder invånare vid slutet av 2021. Det innebär att Indien kommer ha en befolkningstäthet på omkring 430 invånare per kvadratkilometer.

Hur många bor på jorden 2022?

I en rapport från FN:s befolkningsfond (UNFPA) beräknas jordens befolkning vid utgången av 2022 vara 7,5 miljarder. Det är en ökning med 1,1 miljarder sedan år 2010. Av dessa 1,1 miljarder ökning beror 834 miljoner på att födelsetalen är högre än dödsantalen.

Samtidigt som det globalt sett blir allt fler människor på jorden, ser befolkningspyramiderna olika ut i olika regioner. I Afrika är andelen barn mycket högre än i andra regioner, vilket innebär att befolkningen kommer att växa mer där än i andra delar av världen.

I Asien och Latinamerika är dödsantalet högre än födelsetalen, vilket innebär att befolkningen kommer att minska. I Afrika är födelsetalen högre än dödsantalen, vilket innebär att befolkningen kommer att växa.

LÄS  Hur många lingon finns det i världen?

I Sverige är befolkningen sedan 2010 oförändrad och beräknas vid utgången av 2022 vara 10 miljoner.

Är Indien rikt?

Indien är en av världens mest befolkade länder och har en relativt låg levnadsstandard jämfört med andra utvecklade länder. Trots detta är Indien ett av världens rikaste länder. De viktigaste inkomstkällorna är turism, handel och utlåning. Industrin är också en viktig inkomstkälla. Den största exportvaran är textilier. Övriga exportvaror är maskiner, järn, aluminium, petroleumprodukter och konsthantverk. Importvaror är olja, elektronik, kemikalier, metaller och mat.

Även om Indien har en relativt låg levnadsstandard jämfört med andra utvecklade länder, så är den ändå högre än i många andra länder i regionen. Den relativa låginkomsten beror på att Indien är en mycket befolkad nation, med cirka 1,3 miljarder invånare. Det gör att landet har en låg medelinkomst per capita. Den genomsnittliga levnadsstandarden är dock högre i storstäderna än ute i landsbygden.

Även om Indien är ett av världens rikaste länder, så finns det många fattiga människor. Cirka en tredjedel av befolkningen lever i fattigdom. Det beror på att India är ett land med mycket stora regionala skillnader. Den rika eliten bor i de storstäderna medan många av de fattiga bor ute i landsbygden. Det finns också en stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor har en lägre levnadsstandard än män och de är oftare fattiga.

Även om Indien är ett av världens rikaste länder, så finns det mycket att göra för att förbättra levnadsstandarden för alla indier. Det är en utmaning att minska inkomstskillnaderna och fattigdomen. Men med rätt politik kan Indien bli ett ännu rikare land.

I artikeln anges att det finns cirka 1,3 miljarder invånare i Indien. Vidare anges det att det är svårt att uppskatta exakt hur många som bor i landet, eftersom det finns så många olika etniska grupper och språk. Enligt FN:s beräkningar bodde det cirka 1,21 miljarder invånare i Indien år 2015.

Go up