Hur många bor i tyskland?

Tyskland är ett av Europas största länder med ett befolkningstal på cirka 82,5 miljoner invånare. Av dessa invånare bor cirka 60 procent i storstäderna. Det största storstadsområdet är Rhein-Ruhr med drygt 11 miljoner invånare. Andra stora storstäder är München, Hamburg, Berlin och Köln.

Table
  1. Hur många bor det i Tyskland 2021?
  2. Hur många bor det i Tyskland 2022?
  3. Hur många bor i Berlin 2022?
    1. Hur många invånare hade Tyskland 1939?

Hur många bor det i Tyskland 2021?

I Tyskland bor det cirka 81,8 miljoner människor enligt Bundesländerdatenbank. Det beräknas att det kommer att bo cirka 82,9 miljoner människor i Tyskland år 2021 enligt Statistisches Bundesamt. Det innebär att befolkningen i Tyskland kommer att öka med cirka 1,1 miljoner mellan åren 2021-2021.

Hur många bor det i Tyskland 2022?

I Tyskland bor det cirka 81,5 miljoner människor år 2022 enligt statistik från det tyska statistikbyrån Destatis. Det är en ökning med cirka 2 miljoner jämfört med år 2017.

Hur många bor i Berlin 2022?

I Berlin 2022 bor det ca. 3,5 miljoner människor. Det beräknas att antalet invånare kommer att öka med cirka 10 procent fram till år 2022. Berlin är en av Europas snabbast växande städer och är en av de mest populära destinationerna för utländska investerare.

Hur många invånare hade Tyskland 1939?

Under 1930-talet ökade Tysklands befolkning snabbt. 1939 hade Tyskland över 80 miljoner invånare. Det var den tredje största befolkningen i världen efter Kina och Ryssland.

I Tyskland bor cirka 81,8 miljoner människor, vilket gör det till det tredje mest folkerika landet i Europa.

Go up