Hur många liter är en gallon?

gallon är en engelsk enhet som är motsvarande cirka 4,5 liter.

Table
  1. Hur många liter är en gallon i USA?
  2. Hur många gallon är 1 liter?
  3. Hur mycket är 10 dl i engelska gallon?
    1. Hur många liter per kubikmeter?

Hur många liter är en gallon i USA?

Hur många liter är en gallon i USA?

1 gallon = 3,78541 liter

Hur många gallon är 1 liter?

Hur många gallon är 1 liter?

Det finns ingen exakt sv answer på den frågan, eftersom det beror på vilken typ av gallon som avses. I USA använder man ofta olika typer av gallon, med olika värden. I Storbritannien använder man alltid imperial gallon, som har ett värde som motsvarar 4,54609 liter. I Sverige använder man ofta liter, som har ett värde som motsvarar 1 000 milliliter. Detta innebär att det inte finns något exakt svar på frågan, utan det beror helt och hållet på vad man avser när man frågar hur många gallon är 1 liter.

Hur mycket är 10 dl i engelska gallon?

There are 3.785411784 liters in a gallon. So, 10 dl is approximately 3.785 liters in a gallon.

Hur många liter per kubikmeter?

Hur mycket vatten innehåller en kubikmeter? Det beror på hur tätt vattnet är packat. I genomsnitt innehåller vatten cirka 1 liter per kubikcentimeter. För att beräkna hur mycket vatten som finns i en kubikmeter, multiplicerar du 1 liter per kubikcentimeter med 1 000 (1 000 kubikcentimeter). Det innebär att en kubikmeter innehåller 1 000 liter vatten.

En gallon är ungefär 4,5 liter.

Go up