Hur skriver man datum?

Ofta använder man internationella standarder när man skriver datum. Det vill säga att man använder ISO 8601. Detta är en standard för att skriva datum och tider på ett enhetligt sätt. När du skriver datum använder du följande sätt:

År - Månad - Dag

Exempel: 2019-05-01

När du skriver tid använder du följande sätt:

Timme - Minut - Sekund

Exempel: 10:00:00

Table
  1. Hur skriver man dag och datum?
  2. Hur skriver man datum 2022?
  3. Hur man skriver datum på olika sätt?
    1. Hur skriver man datum förkortning?

Hur skriver man dag och datum?

Dagarna i en vecka är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Dagen då man skriver artikeln är söndag.

Man skriver dag och datum genom att skriva dagens nummer, följt av ordet "och" och årtalet. Exempel: "1 och 2019".

Hur skriver man datum 2022?

22 februari 2022

Hur man skriver datum på olika sätt?

När det gäller att skriva datum på olika sätt finns det en del saker att tänka på. För det första kan man skriva datumet med siffror eller med ord. För det andra kan man använda olika sätt att skriva dag, månad och år på. Här följer några exempel:

9/5/2015 - Skrivet med siffror, skriver dag, månad och år i tur och ordning

5/9/2015 - Skrivet med ord, skriver månad och år först, sedan dag

9 maj 2015 - Skrivet med ord, skriver månad och dag först, sedan år

2015-05-09 - Skrivet med ord, skriver år, dag och månad i tur och ordning

Hur skriver man datum förkortning?

I Sverige använder vi ISO-formateringen för datum, vilket innebär att vi skriver år, månad och dag. Exempel: 2018-09-17. Förkortningen för dag är "d". Exempel: 17/9.

LÄS  Hur många galaxer finns det?

Att skriva datum på engelska kan vara lite svårt om man inte är van vid det. Det finns olika sätt att skriva datum på, men det vanligaste är att använda ordet "date" och sedan ange dag, månad och år. Ett exempel på hur man skriver "1 mars 2017" på engelska är "1 March 2017".

Go up