Hur skriver man ett referat?

Ett referat ska innehålla en sammanfattning av det man har läst, och det är viktigt att hålla sig till det som står i originaltexten. Ibland kan det vara lättare att skriva ett referat om en bok än om en akademisk text, eftersom det är lättare att hitta en sammanfattning av en bok. När man ska skriva ett referat ska man tänka på vilka delar av texten som är viktiga, och sedan skriva ner dem på ett tydligt och kort sätt. Det är också viktigt att använda ord som är kända för att beskriva det man läst, så att läsaren får en bra bild av innehållet.

Table
  1. Vad ska ett referat innehålla?
  2. Hur ser en Referatmarkör ut?
  3. Vad ska vara kursivt i ett referat?
    1. Vad får man inte göra när man skriver referat?

Vad ska ett referat innehålla?

Ett referat är en kortfattad sammanfattning av en längre text. Referat ska ge en översikt över innehållet i texten och inte bara återge vad som sägs. För att skriva ett bra referat krävs det att man läser igenom texten ordentligt och tar noteringar.

Ett referat innehåller vanligtvis följande delar:

-Inledning
-Huvudinnehåll
-Slut

Hur ser en Referatmarkör ut?

En referatmarkör, även referensmarkör eller referens, är en typ av markör som används för att referera till ett stycke text i en text. Den vanligaste typen av referatmarkör är en anföringstext, som vanligtvis inleds med en citationstext (ett citat) och slutar med en slutpunkt.

Vad ska vara kursivt i ett referat?

I ett referat bör allt som är kursiverat anges med citattecken. Det kan vara allt från ord till meningar eller hela stycken. Ibland kan det vara svårt att avgöra vilka ord som är kursiverade, men det är viktigt att ange allt som är kursiverat för att tydliggöra för läsaren vad som är citat.

LÄS  Hur många bor i finland?

Vad får man inte göra när man skriver referat?

När man skriver referat får man inte citera för mycket. Man får inte heller skriva in sina egna åsikter i texten. Det är viktigt att hålla sig till det som står i texten.

Att skriva ett referat kan vara en utmaning, men det är viktigt att ta till sig informationen och presentera den på ett sätt som gör det lätt för läsaren att förstå. Genom att använda sig av rätt struktur, exempel och ordföljd kan man skapa ett referat som är lättläst och tydligt.

Go up