Hur tar man screenshot på dator?

Screenshot på datorn är enkelt. Du behöver bara ta en bild av skärmen med datorns tangentbord och mus.

1. Klicka på tangentbordet och tryck "Skriv ut" (eller "PrntScrn"). Bilden blir då sparat i datorns minne.

2. Öppna ett bildprogram (t.ex. Paint) och klicka på "Spara som". Välj vilken fil du vill spara bilden som (t.ex. "Screenshot") och klicka på "Spara". Bilden visas nu i bildprogrammet.

Table
  1. Hur tar man en skärmdump på Chrome?
  2. Vilken knapp är Print Screen?
  3. Hur ska man ta screenshot?
    1. Hur klipper man ut en bild på skärmen?

Hur tar man en skärmdump på Chrome?

En skärmdump är en bild av din skärm som du tar med hjälp av en tangentbordskombination. I Chrome kan du ta skärmdumpar med hjälp av tangentkombinationen [CTRL]+[SHIFT]+[4]. När du trycker in dessa tangentkombinationer kommer en utkastruta visa sig på skärmen. I utkastrutan kan du ange vilken del av skärmen du vill ta en bild av. Om du vill ta bilden av hela skärmen, ange 0 i utkastrutan. När du är klar, trycker du på [ENTER]. Bilden kommer då att sparas som en fil på din dator.

Vilken knapp är Print Screen?

Print Screen är en knapp på tangentbordet som används för att ta skärmbilder. När du trycker på den knappen sparas en bild av hela skärmen i datorns minne. Bilden kan sedan spelas in på datorn eller skickas som ett e-postmeddelande.

Hur ska man ta screenshot?

Screenshotting, or taking a screenshot, is the process of capturing an image of what is on your screen. This can be useful for a variety of reasons, such as creating a tutorial or saving something you see online. Here is a guide on how to take a screenshot on a PC.

Hur klipper man ut en bild på skärmen?

När man ska klippa ut en bild på skärmen finns det en del saker man bör tänka på. För det första är det viktigt att man har en bild som är i rätt format. Den bilden man vill klippa ut ska vara i JPEG-format och inte i PNG-format. JPEG-formatet är ett format som ger bättre kvalitet än PNG-formatet, och det är därför det rekommenderas.

När man har en bild i rätt format kan man börja klippa ut den. Först och främst ska man markera ut den del av bilden man vill klippa ut. Detta gör man genom att dra en linje med musen över bilden. När markören har blivit en hand kan man hålla ner musknappen och dra över hela bilden för att markera ut den.

LÄS  Hur lång tid tar det innan man upptäcker vägglöss?

När man har markerat ut den del av bilden man vill klippa ut är det dags att klippa ut den. Detta gör man genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på bilden. När man håller ner Ctrl-tangenten klipper programmet ut bilden precis som man vill ha den. Man kan också klippa ut bilden genom att hålla ner Shift-tangenten och klicka på bilden. Då klipper programmet ut en cirkel runt bilden istället för en rektangel.

När man har klippt ut bilden kan man spara den på sin dator. Detta gör man genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på bilden. När man håller ner Ctrl-tangenten klickar man på Spara som-knappen som finns uppe till höger på skärmen. Då öppnas ett nytt fönster där man kan välja var man vill spara bilden.

Det finns också andra sätt att spara en klippt ut bild. Man kan till exempel spara bilden som en JPEG-fil genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på Spara som-knappen. Då öppnas ett nytt fönster där man kan välja vilken fil som ska sparas.

Man kan också spara en klippt ut bild som en PNG-fil genom att hålla ner Ctrl-tangenten och klicka på Spara som-knappen. Då öppnas ett nytt fönster där man kan välja vilken fil som ska sparas.

Genom att tänka på dessa saker kan man enkelt klippa ut en bild på skärmen.

I artikeln ges tips om hur man tar screenshot på datorn. Ett tips är att använda tangentbordet och en annat är att använda en app. En slutsats är att det finns olika sätt att ta screenshot på datorn och att det bästa sättet beror på vad man vill ta screenshot av.

Go up