Vad är depression

Depression är en allvarlig sjukdom som påverkar många människor. Den är ofta förenad med känslor av förtvivlan, uthållighet och hopplöshet. Depression kan ge patienten en ångest och negativ syn på livet som är svår att övervinna.

Depression är vanligare än vad många tror. Det finns flera typer av depression och de kan vara milda eller allvarliga. De vanligaste typerna är:

Klinisk depression: Klinisk depression är den allvarligaste formen av depression. Det är en komplex sjukdom som kan ha en negativ inverkan på hur en person mår, fungerar och beter sig. Symptomen kan vara: trötthet, sömnproblem, ångest, förlust av intresse för aktiviteter som brukade ge glädje, förändringar i vikt eller aptit, ångest, minskad sexuell aptit och fysiska problem.

Dystymi: Dystymi är en mildare form av depression som ofta är långvarig. Symptomen är ofta mer subtila än klinisk depression och kan vara lättare att ignorera. Symptomen är: trötthet, nedstämdhet, ångest, nedsatt intresse för aktiviteter som brukade ge glädje och fysiska problem.

Bipolär sjukdom: Bipolär sjukdom är en sjukdom som kännetecknas av perioder med mani eller hypomani som är följt av depression. Mani är en period av överdriven glädje och energiskhet, medan hypomani är en mildare form av mani som inte påverkar ens förmåga att fungera. Symptomen på bipolär sjukdom är: överdriven optimism, överdriven energi, överdriven glädje, förändringar i sömnmönster, ångest, förlust av intresse för aktiviteter som brukade ge glädje, förändringar i aptit och vikt och fysiska problem.

Depression är ett allvarligt problem som kräver tid och kraft för att övervinna. Det är viktigt att söka hjälp och stöd om man tror att man lider av depression. Det finns hjälp att få och det är möjligt att övervinna depression.

LÄS  Vad betyder etnicitet

Depression är en allvarlig sjukdom som kan påverka hur en person känner, tänker, agerar och fungerar. Det kan ha en stor påverkan på en persons liv och leda till problem med arbete, sociala aktiviteter och förhållanden. Det är viktigt att ta kontakt med en läkare eller en psykolog omedelbart om man misstänker att man lider av depression. Genom att få rätt hjälp och stöd kan man hantera depression och leva ett fullt och friskt liv.

Doktor Mikael: 5 symptom på depression - Nyhetsmorgon (TV4)

...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Go up