Vad är coronaviruset

Coronaviruset är en grupp av föråldrade virus som ofta orsakar luftvägsinfektioner hos människor. Det finns flera olika typer av coronavirus, men två nya typer har upptäckts de senaste åren som har orsakat stora utbrott över hela världen.

De nya slagen av coronavirus som orsakar dessa utbrott kallas SARS-CoV-2 och Covid-19. SARS-CoV-2, som är den virus som är ansvarig för det nuvarande utbrottet, är en förändring av ett virus som normalt finns hos däggdjur.

Covid-19, som är sjukdomen som orsakas av SARS-CoV-2, är en luftvägsinfektion som kan leda till allvarliga symptom som andningssvårigheter, feber och hosta. I vissa fall kan det även leda till lunginflammation och andra komplikationer som kan vara livshotande.

Det finns ingen kur mot Covid-19, men det finns behandlingsalternativ som kan minska svårighetsgraden av symptomen. Det finns också vissa förebyggande åtgärder som kan hjälpa till att skydda både personer och samhället mot ett utbrott. Förebyggande åtgärder inkluderar att undvika stora samlingar, använda ansiktsskydd när du är utomhus, regelbunden handtvätt och att hålla avstånd från andra.

Coronaviruset har haft stor påverkan på hela världen och det är viktigt att vi fortsätter att följa de förebyggande åtgärderna för att hjälpa till att hålla viruset under kontroll.

Coronaviruset är en mycket smittsam infektion som orsakar sjukdomen covid-19. Det kan spridas från person till person via luftburna droppar när en sjuk person hostar, nyser eller pratar. Det kan också spridas från ytor som har kontakt med viruset, som händer eller föremål som har kontakt med sjuka personers slem eller spy. Det är viktigt att följa sociala distanseringsregler, tvätta händerna ofta och använda ansiktsmasker för att minska smittspridningen av coronaviruset. Slutsatsen är att det är viktigt att ta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra från att smittas av coronaviruset.

LÄS  Vad är etik

VAD ÄR CORONAVIRUSET?

...

Go up