Vad betyder karma

Karma är ett begrepp som kommer från den hinduiska religionen och är ett begrepp som ofta används inom yoga och andra läror. Det är ett begrepp som anses ha en stor inverkan på våra liv och många tror att karma är det som styr vårt öde.

Karma betyder "handling" eller "gärning". Det är det som vi gör eller säger som skapar den energi som vi omgärdas av och som kommer att påverka oss och våra liv. Det är också det som skapar våra förutsättningar för framtiden.

Karma är inte bara det som vi gör, utan också det som andra gör. Vi är alla en del av ett större helhet, så det som andra gör kommer att påverka våra liv. Det är viktigt att inse att alla våra handlingar har en effekt på vårt liv och det är därför det är så viktigt att vi är medvetna om våra handlingar och att vi försöker leva ett liv som är i enlighet med våra värderingar.

Det är viktigt att inse att det vi gör idag kommer att ha en effekt på vår framtid. Vi skapar vår egen karma och det är upp till oss att välja att handla med medkänsla och omtanke. Om vi gör det, kommer vi att skapa positiv karma som kommer att leda till ett bättre liv.

Karma är ett koncept som har funnits i många kulturer i århundraden och betyder att det som man gör i det förflutna kommer att ha en inverkan på det som händer i nutid och framtid. Det är ett komplext begrepp, men det är tydligt att det betyder att gott och ont som görs kommer att ha en effekt och skapa en kedja av cirkulära händelser. Slutsatsen är att karma är ett komplext begrepp, men det betyder att det gott eller ont som görs kommer att ha en inverkan på det som händer i framtiden.

LÄS  Vad är arbetsmiljö

Vad betyder namnet Karma? ✨ Karmas Värld | Netflix

...

Go up