Hur fungerar kärnkraft?

Kärnkraft är ett energislag som används för att producera elektricitet. I kärnkraftverk splittras atomerna i uran-235 eller thorium-232 med hjälp av en neutron. Detta leder till att kärnorna bryts sönder och frigör energi. Den energi som frigörs kan användas för att producera elektricitet.

Kärnkraft är ett relativt säkert energislag. I Sverige har det inte hänt något allvarligt sedan starten av kärnkraftverken. En stor fördel med kärnkraft är att den producerar mycket el per kilo uran. Detta gör att kärnkraften är relativt prisvärd.

En nackdel med kärnkraft är att den kan ge upphov till radioaktiva avfall som måste hanteras på ett säkert sätt. I Sverige ska allt avfall från kärnkraftverk hanteras på Forsmark.

Table
  1. Hur får man energi i ett kärnkraftverk?
  2. Vad är dåligt med kärnkraft?
  3. Hur klyvs uran?
    1. Hur fungerar en generator i ett kärnkraftverk?

Hur får man energi i ett kärnkraftverk?

När man producerar el genom kärnkraft så gör man det genom att värma upp en vätska, kallad vatten, med hjälp av en reaktor. Vattenkraftverken använder kallt vatten från sjöar och floder för att producera elektricitet. I kärnkraftverk så använder man vatten som är cirka 320 grader celsius. Vatten som är högre än detta kan skada reaktorn.

När vatten kommer in i reaktorn så krossas atomerna i vattnet. Detta leder till att väte och bränslekärnor bildas. De väteatomerna som bildas sticker iväg och träffar bränslekärnor. När detta händer så bildas helium och värme. Helium blir en biprodukt och den släpps ut i atmosfären. Värmen används för att värma upp vattnet ytterligare.

Vad är dåligt med kärnkraft?

Det finns många olika argument för och emot kärnkraft. Några av de vanligaste argumenten mot kärnkraft är att den är farlig, dyr och inte hållbar.

En av de största farorna med kärnkraft är risken för olyckor. Det har funnits flera olyckor med kärnkraft, som t.ex. Three Mile Island-olyckan 1979 och Fukushima-olyckan 2011. Vid en olycka kan det uppstå radioaktiva partiklar som kan skada människor och miljön.

Kärnkraft är också dyr i drift. Det krävs mycket personal och material för att hålla en kärnkraftverk i drift, och det är dyrt att renovera och underhålla dem.

LÄS  Hur stort är universum?

Kärnkraft är också inte hållbar. Enligt forskare kommer kärnkraftverk att nå sin slutliga livslängd inom några decennier. När kärnkraftverk tar slut måste de avvecklas, och det kan skapa miljöproblem när det görs.

Hur klyvs uran?

Klyvning av uran är en process som används för att dela uran i två eller flera delar. Detta görs för att underlätta transport och handel med uran. Klyvningen av uran genomförs med hjälp av en klyvare, ett verktyg som används för att dela ämnen i två eller flera delar. Klyvaren används för att skära igenom uran med hjälp av en hård metall som är fastsatt vid en av klyvarens ändar. Den andra änden av klyvaren har ett hål genom vilket uranet sprutas.

Uranet sprutas in i klyvaren och hårdmetallen skär igenom uranet. Detta skapar små delar av uran som sedan sprids ut över hela klyvaren. De små delarna av uran faller sedan ner till botten av klyvaren. De delar av uran som hamnar på klyvarens yta torkar sedan snabbt och blir fasta. Dessa delar kan sedan hanteras och transporteras utan problem.

Hur fungerar en generator i ett kärnkraftverk?

Kärnkraftverk producerar el genom att förbränna uran. I ett kärnkraftverk finns en generator som producerar elektricitet. Generator bygger på principen att en elektrisk ström genom en spole gör att en rotor snurrar. Rotorn är fäst vid en axel som går igenom generatorns stator. Stator är en cylindrisk konstruktion med hål som leder in elektriciteten. När strömmen genom spolen är stark nog så roterar rotorn snabbt och genererar elektricitet.

Kärnkraft är en energikälla som använder sig av kärnfysik för att omvandla atomenergi till elektricitet. Processen börjar med att vatten kyls ner till cirka -253 grader celsius, vilket gör att atomerna i vattnet fryser. De frysta atomerna sedan pressas samman, vilket skapar en kärnreaktion. I reaktorn sprids neutroner över kärnorna, vilket startar en kedjereaktion. Kedjereaktionen leder till att atomerna sönderdelas och frigör energi. Den frigjorda energin används för att producera elektricitet.

Go up