Hur fungerar vindkraftverk?

Vindkraftverk har funnits i mer än 100 år, men användningen av dem har ökat explosionsartat under de senaste åren. Varje dag byggs det runt om i världen nya vindkraftverk, och idag finns det över en miljon anläggningar världen över.

Men vad är egentligen ett vindkraftverk? Och hur fungerar det?

Ett vindkraftverk är ett anläggning som använder vindkraft för att producera elektricitet. Den vanligaste typen av vindkraftverk är ett turbinverk, som består av en eller flera turbiner som vrids runt av vinden. Varje turbine har ett generator som producerar elektricitet.

Hur fungerar det då? Jo, när vinden blåser mot turbinerna så vrider de sig runt, och genererar därmed elektricitet. Den elektriciteten som produceras leds sedan ut till en elnät och säljs vidare.

Vindkraftverk är idag en av de snabbast växande energikällorna i världen, och det finns många fördelar med dem. De är förnybara, miljövänliga, och de producerar inte något avfall. Dessutom är de relativt billiga att installera och underhålla.

Nackdelarna med vindkraftverk är att de inte fungerar när det är blåst, och att de kan vara ljudliga.

Table
  1. Varför snurrar vindkraftverk trots att det inte blåser?
  2. Varför står vindkraftverken stilla när det blåser för mycket?
  3. Hur fort går vingarna på ett vindkraftverk?
    1. Hur mycket behöver det blåsa för ett vindkraftverk?

Varför snurrar vindkraftverk trots att det inte blåser?

Vindkraftverk snurrar trots att det inte blåser eftersom det finns en elektromotor som driver dem. När vinden blåser, uppstår en vridmoment som driver verket. Om det inte blåser, använder verket en annan energikälla, vanligtvis en generator, för att driva det.

LÄS  Hur många får man åka i en a traktor?

Varför står vindkraftverken stilla när det blåser för mycket?

När det blåser för mycket kan vindkraftverken stilla stå. Det beror på att vinden blir för stark och kan orsaka skador på verken. Ibland kan det också blåsa så mycket att elproduktionen blir otillräcklig. Då är det bättre att stänga av verken än att producera el som inte gör någon nytta.

Hur fort går vingarna på ett vindkraftverk?

Vingarna på ett vindkraftverk kan snabbt rotera med upp till 20 varv per minut. Detta är nödvändigt för att fånga in vinden och för att hålla verket i rörelse.

Hur mycket behöver det blåsa för ett vindkraftverk?

Att bygga ett vindkraftverk kräver en relativt hög vindhastighet, vanligtvis minst 4 meter per sekund. Ju högre vindhastighet, desto mer energi kan vindkraftverket producera. Att bestämma exakt hur mycket vind det behövs för ett vindkraftverk är dock svårt, eftersom det beror på vilken typ av vindkraftverk det är, vilken typ av turbin som används och vilken typ av mark det är placerat på.

Vindkraftverk fungerar genom att turbiner som är kopplade till en generator, omsätter vindens energi till elektricitet. Vinden driver därmed turbinen som i sin tur driver generator.

Go up