Hur mycket el producerar ett vindkraftverk?

I dagsläget producerar ett vindkraftverk cirka 2,5 TWh el per år, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av Sveriges elproduktion. Den största delen av elproduktionen från vindkraftverk kommer från vindkraftparker med mer än tio vindkraftverk. Den samlade elproduktionen från dessa vindkraftparker uppgick till 9,5 TWh under 2016.

Table
  1. Hur många vindkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk?
  2. Hur mycket el producerar ett vindkraftverk 2021?
  3. Vad kostar det att producera 1 kWh el med vindkraft?
    1. Hur mycket el producerar ett vindkraftverk 2020?

Hur många vindkraftverk för att ersätta ett kärnkraftverk?

I Sverige finns det idag tolv kärnkraftverk, varav tio är i drift. Det innebär att Sverige producerar ungefär hälften av all el som används i landet. När det gäller elproduktion från vindkraftverk så är Sverige i världsklass. Vi ligger på tredje plats i världen efter Tyskland och Danmark när det gäller den totala ytan som är uppvuxen med vindkraftverk.

I dag produceras cirka 9 procent av Sveriges el från vindkraftverk. För att ersätta ett kärnkraftverk måste det alltså byggas ungefär elva vindkraftverk. Det är emellertid så att vindkraftverk inte bara producerar el utan även värme. För att ersätta ett kärnkraftverk måste alltså det byggas cirka elva vindkraftverk som producerar el och värme.

Hur mycket el producerar ett vindkraftverk 2021?

Ett vindkraftverk 2021 kommer producera cirka 1,3 TWh per år, vilket motsvarar cirka 10 % av Sveriges elproduktion.

Vad kostar det att producera 1 kWh el med vindkraft?

Produktion av vindkraft kostar mellan 0,02 och 0,10 €/kWh, vilket är lägre än produktion av el med solceller (0,12-0,30 €/kWh) och konventionella kraftverk (0,03-0,10 €/kWh).[1] Vindkraft är därför en kostnadseffektiv energikälla.

LÄS  Hur mycket vatten ska man dricka?

I Danmark, som har en av de högsta andelarna vindkraft i världen, produceras 1 kWh el med vindkraft för 0,05 €.[2] I Tyskland produceras 1 kWh el med vindkraft för 0,06 €.[3] I Sverige produceras 1 kWh el med vindkraft för 0,07 €.[4]

Produktion av el med vindkraft har blivit mer kostnadseffektivt än någonsin. De låga priserna beror på ökad konkurrens, utveckling av nya och effektivare tekniker samt ökad tillgång till kapital.

Hur mycket el producerar ett vindkraftverk 2020?

I dag producerar ett vindkraftverk cirka 2,5 TWh el per år. Detta beräknas öka till 3,5 TWh el per år 2020. Det innebär att cirka 10 procent av Sveriges elproduktion kommer från vindkraft 2020.

Elproduktionen beror på vindhastigheten, vilket gör att elproduktionen varierar. Med en genomsnittlig årsproduktion på cirka 5 TWh kan man säga att ett vindkraftverk producerar ungefär lika mycket el som en konventionell kärnkraftsreaktor.

Go up