Hur mycket tjänar en undersköterska?

En undersköterska tjänar cirka 24 000 kronor i månaden. Det är en relativt låg lön, men man får en bred kompetens inom vård och omsorg.

Table
  1. Vad är en bra lön för en undersköterska?
  2. Hur mycket tjänar en nybörjare undersköterska?
  3. Vad tjänar undersköterska 2021?
    1. Vad tjänar en undersköterska inom äldreomsorgen?
    2. Hur mycket lön får man som undersköterska efter skatt?

Vad är en bra lön för en undersköterska?

En undersköterskas lön kan variera beroende på flera olika faktorer. Till exempel, om undersköterskan arbetar inom den offentliga sektorn eller inom privat sektor, hur lång erfarenhet hon har samt var i landet hon bor.

En undersköterskas genomsnittliga lön inom den privata sektorn i Sverige ligger på cirka 26 000 kronor brutto per månad, enligt lönestatistik från 2016. Lönen kan dock variera beroende på yrkesområde, arbetsgivare och region.

I den offentliga sektorn ligger genomsnittslönen för en undersköterska på cirka 25 000 kronor brutto per månad. Lönen kan dock skilja sig åt beroende på vilken kommun eller landsting man arbetar i.

Det finns också stora regionala skillnader när det kommer till löner för undersköterskor. I Stockholms län ligger lönen på cirka 28 000 kronor brutto per månad, medan den i Norrbottens län ligger på cirka 22 000 kronor brutto per månad.

Hur mycket tjänar en nybörjare undersköterska?

Hur mycket tjänar en nybörjare undersköterska? Det beror på hur lång erfarenhet hon har. En nybörjare undersköterska med 0-2 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 25 000 kronor per månad. En med 3-5 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 28 000 kronor per månad. En med 6-8 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 31 000 kronor per månad. En med 9-11 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 33 000 kronor per månad. En med mer än 12 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 36 000 kronor per månad.

Vad tjänar undersköterska 2021?

Under sköterskans utbildning lär sig studenten om hälsa, omvårdnad och om att arbeta inom vården. När sköterskan sedan har utbildningen klar är det vanligt att hon arbetar inom äldreomsorgen, sjukhusvården eller i den privata vården.

En undersköterska tjänar vanligtvis mellan 20 000 och 25 000 kronor i månaden, men det finns också undersköterskor som tjänar upp till 35 000 kronor i månaden. Det beror på vilken arbetsgivare undersköterskan har, och vilken typ av uppgifter hon har.

Under sköterskans utbildning lär sig studenten om hälsa, omvårdnad och om att arbeta inom vården.

När sköterskan sedan har utbildningen klar är det vanligt att hon arbetar inom äldreomsorgen, sjukhusvården eller i den privata vården.

En undersköterska tjänar vanligtvis mellan 20 000 och 25 000 kronor i månaden, men det finns också undersköterskor som tjänar upp till 35 000 kronor i månaden. Det beror på vilken arbetsgivare undersköterskan har, och vilken typ av uppgifter hon har.

Vad tjänar en undersköterska inom äldreomsorgen?

En undersköterska inom äldreomsorgen tjänar mellan 24 400 och 33 100 kronor i månaden, enligt löner.nu. Det beror på hur erfaren undersköterska man är och vilket arbetsgivarförbund man tillhör. Sjuksköterskor inom äldreomsorgen tjänar cirka 33 100 kronor i månaden.

Hur mycket lön får man som undersköterska efter skatt?

En undersköterska kan få en lön på upp till cirka 24 000 kronor per månad efter skatt, enligt lönekollen.se. Det beror på olika faktorer, som yrkeserfarenhet och anställningsform.

I artikeln undersöks hur mycket en undersköterska tjänar i genomsnitt. Resultatet visar att en undersköterskas genomsnittliga lön är cirka 24 000 kronor i månaden.

LÄS  Hur säkerhetskopierar man iphone?
Go up