Hur räknar man ut arean på en triangel?

Arean av en triangel kan beräknas genom att multiplicera längden av den ena sidan med den andra sidans bredd och sedan dividera resultatet med 2.

Table
  1. Hur räknar man ut arean?
  2. Hur räknar man ut en omkrets av en triangel?

Hur räknar man ut arean?

Area calculation is a mathematical process of calculating the size of a two-dimensional figure by multiplying the length of its sides. To calculate the area of a rectangle, for example, multiply the length of the rectangle by the width. This will give you the total area of the rectangle.

Hur räknar man ut en omkrets av en triangel?

En triangel har tre sidor och tre vinklar. Den omkretsen kan beräknas genom att multiplicera längden av en av sidorna med 2*pi. I exemplet nedan är en av sidorna 5 cm, vilket ger en omkrets på 31,4 cm.

Arean på en triangel kan beräknas genom att multiplicera längden av de två sidorna som är parallella med varandra med sin gemensamma höjd.

LÄS  Hur mediterar man?
Go up