Hur räknar man ut medelhastighet?

Medelhastigheten är en beräkning av hur snabbt ett fordon har kört under en viss period. Den beräknas genom att dividera sträckan som fordonet har kört under perioden med tiden som fordonet har kört under perioden. Medelhastigheten är alltså en måttstock på hur snabbt fordonet har kört under den aktuella tiden.

Medelhastigheten är den hastighet som uppnås av ett objekt genom att man dividerar avsträckningen med tiden.

LÄS  Hur mycket är en knop i kilometer?
Go up