Hur många hjärnceller har man?

Man har cirka 100 miljarder hjärnceller.

Table
  1. Hur många hjärnceller har ett barn?
  2. Hur många hjärnceller förlorar man?
  3. Kan man tappa hjärnceller?
    1. Kan man få tillbaka sina hjärnceller?

Hur många hjärnceller har ett barn?

Barn har omkring 100 miljarder hjärnceller när de föds. Dessa celler utvecklas under fosterlivet och växer i takt med barnet.

Hur många hjärnceller förlorar man?

När man dör förlorar man cirka 10 000 hjärnceller per timme. När man är 85 år har man förlorat cirka 85% av sina hjärnceller.

Kan man tappa hjärnceller?

Nej, det finns ingen forskning som visar på att man kan tappa hjärnceller. Istället förlorar man en del av sin hjärnkapacitet under livets gång.

Kan man få tillbaka sina hjärnceller?

Det finns inget entydigt svar på frågan om det går att få tillbaka hjärnceller som har skadats, men forskare arbetar för fullt med att hitta en lösning på detta. Enligt en studie som publicerades i tidskriften Nature Neuroscience i september 2016 kan det dock vara möjligt att regenerera hjärnceller genom att använda sig av stamceller. Forskarna bakom studien använde sig av stamceller från mus som de injicerade i skadade hjärnceller från råttor. Resultatet var att hjärncellerna började fungera igen efter behandlingen.

Forskningen kring hjärnceller och stamceller är emellertid fortfarande i sin linda och det finns mycket som är oklart. Det kan alltså inte sägas med säkerhet att det går att få tillbaka skadade hjärnceller, men det finns hopp om att detta kommer att bli möjligt i framtiden.

Generellt kan man säga att människor har cirka 86 miljarder hjärnceller. Det finns dock individer med betydligt fler och individer med betydligt färre. Det beror bland annat på ålder, kön och hälsotillstånd.

Go up