Hur mycket tjänar en sjuksköterska?

Sjuksköterskor tjänar vanligtvis mellan 25 000 och 30 000 kronor i månaden, beroende på erfarenhet och position. Det är dock viktigt att notera att lön varierar kraftigt mellan olika länder och regioner.

Table
  1. Vad tjänar en sjuksköterska 2022?
  2. Vilka sjuksköterskor tjänar bäst?
  3. Hur mycket tjänar en privat sjuksköterska?
    1. Har sjuksköterskor dålig lön?

Vad tjänar en sjuksköterska 2022?

En sjuksköterska tjänar cirka 25 000 kronor i månaden enligt statistik från 2016. Det beror på arbetsgivaren, utbildning och erfarenhet. Den genomsnittliga månadslönen för en sjuksköterska är dock högre än för många andra yrkesgrupper inom hälsovården.

Enligt statistik från Arbetsförmedlingen tjänar en undersköterska i genomsnitt cirka 22 000 kronor i månaden. Gruppen sjuksköterskor ligger dock högre, cirka 25 000 kronor i genomsnitt. Det beror på utbildning, erfarenhet och arbetsgivaren.

Sjuksköterskor med specialistutbildning tjänar i genomsnitt cirka 31 000 kronor i månaden, enligt statistik från 2016. Det är cirka 8 000 kronor mer än en sjuksköterska med grundutbildning. Specialistutbildningen kan vara inom allt från intensivvård till barnsjuksköterska.

I genomsnitt tjänar en sjuksköterska cirka 26 000 kronor i månaden. Utbildning, erfarenhet och arbetsgivaren spelar stor roll för lönen. Sjuksköterskor med specialistutbildning tjänar i genomsnitt cirka 31 000 kronor i månaden.

Vilka sjuksköterskor tjänar bäst?

Att vara sjuksköterska är en yrkesgrupp som ofta hamnar i debatten om vilka yrkesgrupper som tjänar bäst. Det finns flera olika åsikter om saken, men det är svårt att säga exakt vilka sjuksköterskor som tjänar bäst.

En del sjuksköterskor tjänar bra, medan andra har svårt att få ett bra liv på sin lön. Det beror bland annat på var i landet man bor, hur stor arbetsbelastning man har och vilka kvalifikationer man har.

En sjuksköterska som arbetar med intensivvård kan tjäna upp till 50 000 kronor i månaden, medan en sjuksköterska som arbetar med barn och ungdomar kan tjäna upp till 25 000 kronor i månaden. Det finns dock sjuksköterskor som tjänar mycket mer än så, och det finns sjuksköterskor som tjänar mindre.

Sjuksköterskornas lön varierar mycket beroende på vilken yrkesroll man har. En undersköterska kan tjäna upp till 18 000 kronor i månaden, medan en sjuksköterska med chefskompetens kan tjäna upp till 45 000 kronor i månaden.

Även om sjuksköterskor ofta tjänar bra, är det inte alltid så. För att tjäna bra som sjuksköterska krävs det ofta kvalifikationer och erfarenhet. För att tjäna mer än 30 000 kronor i månaden som sjuksköterska krävs det ofta en högskoleutbildning.

Hur mycket tjänar en privat sjuksköterska?

En privat sjuksköterska kan tjäna upp till 8000 kronor i månaden, enligt Svenskt Näringsliv. För att tjäna det maximala beloppet måste sjuksköterskan ha flera års erfarenhet och vara specialiserad inom vissa områden. I genomsnitt tjänar en privat sjuksköterska mellan 5000 och 6000 kronor i månaden.

LÄS  Hur stort är stockholm?

Har sjuksköterskor dålig lön?

Sjuksköterskor har enligt en rapport från Saco en dålig lön jämfört med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Saco menar att detta beror på att sjuksköterskorna har låg status och att yrket är undervärderat.

Enligt rapporten har sjuksköterskor en genomsnittslön på cirka 26 000 kronor i månaden. Detta är lägre än lönerna för läkare, sjuksköterskorassistenter och undersköterskor. Lönerna för dessa yrkesgrupper ligger mellan 33 000 och 38 000 kronor i genomsnitt i månaden.

Saco menar att sjuksköterskornas lön bör höjas till cirka 33 000 kronor i genomsnitt i månaden. Detta skulle motsvara lönerna för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är lönen för sjuksköterskor i genomsnitt cirka 29 000 kronor i månaden. Detta innebär att lönerna för sjuksköterskor är lägre än lönerna för läkare, sjuksköterskorassistenter och undersköterskor inom kommuner och landsting.

Lönerna för sjuksköterskor varierar dock mycket mellan olika kommuner och landsting. I genomsnitt är lönen högre i storstäderna än på landsbygden. I Stockholms län är lönen i genomsnitt cirka 33 000 kronor i månaden, medan lönen i Jämtlands län är cirka 23 000 kronor i månaden.

Sjuksköterskor har enligt en rapport från Saco en dålig lön jämfört med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Saco menar att detta beror på att sjuksköterskorna har låg status och att yrket är undervärderat.

Enligt rapporten har sjuksköterskor en genomsnittslön på cirka 26 000 kronor i månaden. Detta är lägre än lönerna för läkare, sjuksköterskorassistenter och undersköterskor. Lönerna för dessa yrkesgrupper ligger mellan 33 000 och 38 000 kronor i genomsnitt i månaden.

Saco menar att sjuksköterskornas lön bör höjas till cirka 33 000 kronor i genomsnitt i månaden. Detta skulle motsvara lönerna för andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Enligt en undersökning från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är lönen för sjuksköterskor i genomsnitt cirka 29 000 kronor i månaden. Detta innebär att lönerna för sjuksköterskor är lägre än lönerna för läkare, sjuksköterskorassistenter och undersköterskor inom kommuner och landsting.

Lönerna för sjuksköterskor varierar dock mycket mellan olika kommuner och landsting. I genomsnitt är lönen högre i storstäderna än på landsbygden. I Stockholms län är lönen i genomsnitt cirka 33 000 kronor i månaden, medan lönen i Jämtlands län är cirka 23 000 kronor i månaden.

Sjuksköterskor tjänar i snitt cirka 26 000 kronor i månaden.

Go up