Hur många månar har saturnus?

Planeten Saturnus är den 6:e planeten från solen och har en omloppstid på 29,46 år. Den har 27 månar.

Table
  1. Hur många månar har Saturnus 2022?
  2. Hur många ringar och månar har Saturnus?
  3. Vilken planet har näst flest månar?
    1. Hur många ringar har Saturnus?

Hur många månar har Saturnus 2022?

Saturnus, en av planeter i solsystemet, består av gas och har ingen fast yta. Den är avlång med en diameter på 120.000 km, vilket motsvarar ungefär halva Jordens diameter. Dess mass är 95 gånger så stor som Jordens och rotationstiden är 10 timmar och 14 minuter. Den har inte en fast yta utan är uppbyggd av gas som kretsar kring planeten.

Enligt astronomer ska Saturnus 2022 ha åtta månar. Först fanns det bara sju månar, sedan upptäcktes en till i juni 2009. Den åttonde månen, som döptes till Pallene, upptäcktes den 17 november 2009 av astronomer vid Keck-observatoriet på Hawaii. Pallene är bara 1,5 km i diameter och befinner sig på en avståndet av 36.000 km från Saturnus yta.

Den 7 september 2006 upptäcktes en ny måne vid namn S/2006 S1. Månen, som fick namnet Phoebe, befinner sig på avståndet av 1,2 miljarder km från Saturnus yta. Phoebe är mycket ovanlig då den inte är en del av Saturnus vanliga ringsystem. Månen är istället en kometer som rör sig i omloppsbana runt Saturnus.

Dessa åtta månar är:

1) Titan
2) Enceladus
3) Mimas
4) Tethys
5) Dione
6) Rhea
7) Iapetus
8) Pallene

Hur många ringar och månar har Saturnus?

Saturnus är en av de yngsta planeter i solsystemet och har bara funnits i ungefär 4,5 miljarder år. Planeten är ganska långsam i sin rotation och har en diameter på ungefär 120.000 kilometer. Den har också en massa på 95 gånger jordens massa.

LÄS  Hur länge klarar man sig utan vatten?

Planeten består av gaser och det är därför svårt att se det yttre skalet. Man tror att det yttre skalet är gjort av is, stenar och metaller. I mitten av planeten finns en mycket tydlig ring som består av is, gas och stenar.

Det finns över 60 satelliter som kretsar runt Saturnus. Månen Titan är den största med en diameter på 5.150 kilometer. Månen Enceladus är den minsta med en diameter på endast 500 kilometer.

Vilken planet har näst flest månar?

Vilken planet har näst flest månar?

Nästa planet efter Jupiter med flest månar är Saturn. Där finns 62 månar. Den tredje planeten med flest månar är Uranus, med 27 månar.

Hur många ringar har Saturnus?

Saturn har totalt 9 ringar. De är ganska breda och syns tydligt som ett skiftande band runt planeten. De är uppdelade på 3 grupper:
inre, mellan och yttre. De yttre ringarna är de bredaste och skiftar i färg från gul till svart.

Att uppskatta hur många månar som finns runt Saturnus är svårt, eftersom det inte existerar några exakta uppgifter. Astronomer har dock gjort antaganden om att det finns mellan 18 och 35 månar kring Saturnus.

Go up